Senaste nytt

  • Ny server 2023-01-31 VISS driftas nu från en ny server. Flytten har dock inneburit att fel har uppstått i vissa funktioner. Vi jobbar på att åtgärda dessa så snabbt som möjligt.

    Kända fel i nuläget är:

    - Mail till mailadresser utanför Länsstyrelsen skickas inte Åtgärdad.

    - För vissa vattenförekomster går inte vattensidan att ladda färdigt

    - Den schemalagda importfunktionen misslyckas med att skicka ut bekräftelser

Mera nyheter...