Senaste nytt

  • Grönt ljus för import i VISS 2.0 2024-03-27 Vi har fått kännedom om att det cirkulerar ett rykte om att man inte bör importera data till VISS 2.0 än pga stora prestandaproblem. Det stämmer dock inte!

    De prestandaproblem som finns kvar i VISS 2 numera påverkar bara den som importerar mycket stora datamängder i en och samma import. Du som jobbar ute i länen torde inte påverkas alls, utan det är i så fall den som jobbar på vattenmyndighet och som ju kan ha förfärligt stora datamängder att importera.

    Börja importera det ni behöver, när ni behöver det!

    Meddela oss om ni stöter på problem eller behöver hjälp: viss-support@lansstyrelsen.se. Märk mailet med VISS 2.

    Glad påsk på er!

Mera nyheter...