Alnarpsströmmen

  • Skyddat område
  • EU ID: SEA7SE616671-133801
  • Inkluderas i EU-rapporteringar
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Kategorier
Dricksvattenförsörjning, Artikel 7
EU ID
SEA7SE616671-133801
Svenskt ID
WA66277431
Latitud
55.57834
Longitud
13.26986
Storlek
297,003728982 km2
Lagtextsreferens
Miljöbalken (1998:808) 5 kap. 14 §., Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. 3 kap. 2 §., Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2017:20) om kartläggning och analys av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. 11 §., Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter (SGU-FS 2013:1) om kartläggning och analys av grundvatten. 13 §.
Ingår i cykler
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016)
Förlängning av förvaltningscykel 2
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Metadata
Rapporteringslänk

Vattenskyddsområden

Inlagt 2019-09-03 08:41

Vattenförekomster kopplade till området

Vatten Vatten koppling ValueStatusProtectedArea
Helt inom

Distriktsindelningar

4. Södra Östersjön

Kommuner

Lund
Skurup
Staffanstorp
Svedala
Trelleborg

Län

Skåne

Delavrinningsområden

Utloppet av Yddingesjön - SE616101-133898
Mynnar i Sege å - SE616301-133374
Ovan Torrebergabäcken - SE616798-133357
Ovan 617723-132843 - SE617766-132958
Mynnar i Höje å - SE617829-133095
Ovan Pilsåkersbäcken - SE617806-133119
Utloppet av Havgårdssjön - SE614962-396270
Namn saknas - SE614577-401081
Mynnar i Klosterviken - SE615169-395791
Mynnar i Höje å - SE617902-132815
Mynnar i Dybäcksån - SE615265-134886
Mynnar i havet - SE617500-132837
Ovan 615140-135187 - SE615384-135124
Namn saknas - SE617562-132984
Mynnar i Tullstorpsån - SE614237-403871
Mynnar i Sege å - SE616795-133544
Mynnar i havet - SE614454-136074
Rinner mot Ö sydkustens kustvatten - SE614265-135892
Rinner mot Ö sydkustens kustvatten - SE614644-136441
Vid mätstation Trolleberg - SE617661-133537
Ovan 617419-133739 - SE617207-133764
Utloppet av Björkesåkrasjön - SE615806-134790
Inloppet i Klosterviken - SE615646-134306
Utloppet av Fjällfotasjön - SE615793-134233
Utloppet av Häckebergasjön - SE616363-135007
Mynnar i Torrebergabäcken - SE616553-133973
Ovan 616834-133935 - SE616784-134052
Mynnar i havet - SE618471-132165
Mynnar i havet - SE616904-132760
Mynnar i havet - SE618225-132412
Ovan 614171-135279 - SE614191-135049
Mynnar i havet - SE617143-132745
Nedlagd mätstation Åkarp - SE617367-133107
Mynnar i havet - SE614405-135533
Rinner mot Lommabukten - SE617392-132782
Rinner mot Lommabukten - SE617971-132593
Rinner mot Lommabukten - SE618124-132195
Rinner mot Lundåkrabukten - SE619012-132157
Rinner mot Lommabukten - SE618433-131953

Huvudavrinningsområden

Sege å - SE90000
Höje å - SE91000
Kustområde - SE89090
Kustområde - SE92093
Kävlingeån - SE92000
Kustområde - SE90091
Kustområde - SE91092