Känsliga jordbruksområden

  • Skyddat område
  • EU ID: SENi1
  • Inkluderas i EU-rapporteringar
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Kategorier
Nitratkänsliga områden
EU ID
SENi1
Svenskt ID
SENi1
Latitud
57.7388
Longitud
14.3709
Storlek
97145,5446 km2
Lagtextsreferens
Miljöbalken (1998:808) 12 kap. 7-10 §§, Förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket, Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:40) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring.
Ingår i cykler
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016)
Förlängning av förvaltningscykel 2
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Förlängning av förvaltningscykel 3
Metadata
Rapporteringslänk

Distriktsindelningar

2. Bottenhavet (nationell del)
3. Norra Östersjön
4. Södra Östersjön
5. Västerhavet (nationell del)
5. Västerhavet (Int. avr. omr. Glomma - Sverige)

Kommuner

Boxholm
Finspång
Upplands-Väsby
Vingåker
Vänersborg

Län

Östergötland
Stockholm
Södermanland
Västra Götaland
Uppsala