Referens

Vattenmyndigheternas riktlinjer för förorenade områden: Åtgärder och undantag
55072
Vattenmyndigheterna (Anna Stjärne)
Nationell
Annat
Vattenmyndigheterna i Sveriges fem vattendistrikt
2020