Referens

Metod för påverkanstypen Diffusa källor – Jordbruk - Miljögifter
55085
Martin Erlandsson Lampa, Teresia Wällstedt
Nationell
Rapport
Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt
2021
Detta dokument riktar sig främst till dig som arbetar på en länsstyrelse och ska genomföra åtgärdsanalys och föreslå undantag/tidsfrister när det gäller miljökvalitetsnormer för vatten med avseende på påverkanstypen Diffusa källor – Jordbruk - Miljögifter.