Referens

Vattenmyndigheternas riktlinjer för jordbrukets miljögifter (växtskyddsmedel): Åtgärder och undantag
55085
Vattenmyndigheterna (Martin Erlandsson Lampa & Teresia Wällstedt)
Nationell
Rapport
Vattenmyndigheterna i Sveriges fem vattendistrikt
2019
Detta dokument riktar sig främst till dig som arbetar på en länsstyrelse och ska genomföra åtgärdsanalys och föreslå undantag/tidsfrister när det gäller miljökvalitetsnormer för vatten med avseende på påverkanstypen Diffusa källor – Jordbruk - Miljögifter.