Många sjöar och vattendrag har samma namn i Sverige. För att lättare hitta det vatten du söker skriv även kommunen som vattnet ligger i, till exempel Lillån Aneby kommun.

Hittar du inte det vatten du söker så kan vattnet vara för litet. Prova då att söka under fliken Avancerad sök.

NamnStartårSlutårSyfteStatus
SRK, Norra Vänern1984-SRK, Samordnad recipientkontrollPågående
KÖ, Åmåls kommun20092014KÖ, kommunal övervakningAvslutat
SRK, Mariestadsfjärden1982-SRK, Samordnad recipientkontrollPågående
RK, Åmålsviken1996-RK, RecipientkontrollPågående
KÖ, Vänersborgs kommun1976-KÖ, kommunal övervakningPågående
SRK Vänerns vikar2009-SRK, Samordnad recipientkontrollPågående
KÖ, Övervakningsprogram Karlstads kommun1971-KÖ, kommunal övervakningPågående
RMÖ, Vänerns tillflöden1968-RMÖ, Regional miljöövervakningPågående
SCR, Värmlands län, Miljögifter2003-RMÖ, Regional miljöövervakning
SCR, Screening
Pågående
Makrofytinventeringar i Västra Götalands län20062012VER, VerifieringsövervakningAvslutat
SRK Vänerns sydöstra tillflöden1980-SRK, Samordnad recipientkontrollPågående
Sjöprovfiske i Västra Götalands län2006-VER, VerifieringsövervakningPågående
Validerande undersökningar, Värmlands län2007-VER, VerifieringsövervakningPågående
Mätkampanj 201720172017SCR, Screening0
SRK, Klarälven1990-SRK, Samordnad recipientkontrollPågående
SRK, Göta älv1985-SRK, Samordnad recipientkontrollPågående
RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar2007-RMÖ, Regional miljöövervakningPågående
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten2009-RMÖ, Regional miljöövervakningPågående
NMÖ, Stora sjöarna1964-NMÖ, Nationell miljöövervakning
SRK, Samordnad recipientkontroll
Pågående
Bottenfauna i Västra Götalands län2007-SRK, Samordnad recipientkontroll
VER, Verifieringsövervakning
Pågående
(1-20 av 41 träffar)

Hittade du inte det övervakningsprogram du sökte? Prova avancerad sökning!