SRK, Klarälven

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Samordnad recipientkontroll inom Klarälvens avrinningsområde består av vattenkemi, växtplankton, bottenfauna och sedimentundersökningar.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Klarälvens vattenvårdsförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1990
-
Pågående
Värmland
2011-02-21 10:57
2022-10-13 11:09
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Baggstabäcken uppströms industri, fr 2014 SE663728-137443 Baggstabäcken, uppströms industriområde 222a Göta älv
2 Baggstabäcken, nedstr industriområde SE663726-137272 Baggstabäcken, nedstr industriområde 221 Göta älv
3 Framsjön (Knon) västra delen SE667288-138583 Framsjön (Knon) västra delen Ha32V Framsjön Göta älv
4 Färjestadsbäcken nedströms (Y7) SE659336-136900 Färjestadsbäcken nedströms (Y7) Ka2 Göta älv
5 Färjestadsbäcken nedströms SRK SE659138-136941 Färjestadsbäcken nedströms Ka4 Göta älv
6 Färjestadsbäcken uppströms SRK SE659410-136894 Färjestadsbäcken uppströms Ka3 Göta älv
7 Halgån, uppströms Brattfallet SE668891-137107 Halgån, uppströms Brattfallet 205 Halgån ns Kölan Göta älv
8 Klarälven Höljes, övre bron SE675798-132592 Klarälven Höljes, övre bron 101 Klarälven ns Utloppskanal från Höljes kraftstation Göta älv
9 Klarälven Karlstad, Kaplansåd nedst rvk SE658658-137261 Klarälven Karlstad, Kaplansådran nedst rvk 131 Klarälven - Kaplansälven Göta älv
10 Klarälven Skoghall, bron vid kemiska fabriken SE658080-136625 Klarälven Skoghall, bron vid kemiska fabriken 129 Klarälven - Västra älvgrenen och Skoghallsådran Göta älv
11 Klarälven, Almar, fd färjeplatsen SE659439-136626 Klarälven Almar, f.d. färjeplatsen 126 Klarälven, Grava-Sandgrund Göta älv
12 Knon, djuphålan SE668077-138174 Knon, djuphålan Ha32N Knon Göta älv
13 Kårebolssjön, djuphålan SE670079-136828 Kårebolssjön, djuphålan To130 Kårebolssjön Göta älv
14 Rådasjön, norra delen SE665575-137787 Rådasjön, norra delen Ha96N Rådasjön Göta älv
15 Sundstadstjärn, djuphålan SE658765-136954 Sundstatjärn Ka1 Sundstatjärnet Göta älv
16 Uvån Hagfors, gångbro vid Gärdet SE665925-138259 Uvån Hagfors, gångbro vid Gärdet 208 Uvån nedströms Ämten Göta älv
17 Uvån, Stjärnfors SE665962-137915 Uvån, Stjärnfors 210 Uvån nedströms Värmullen Göta älv
18 Visten, råvattenintaget SE661434-136408 Visten, råvattenintaget Fo1S Visten Göta älv
19 Värmullen södra delen SE665910-138157 Värmullen södra delen Ha64S Värmullen Göta älv
20 Värmullen, norra viken SE666167-138016 Värmullen, norra viken Ha64N Värmullen Göta älv
21 Ämten, djuphålan SE666778-138016 Ämten, djuphålan Ha48 Ämten Göta älv

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Baggstabäcken uppströms industriområde SE663755-137410 Baggstabäcken uppströms industriområde 222 Göta älv
2 Görsjöbäcken, nedströms deponi SE665955-138395 Görsjöbäcken, nedströms deponi Yv2 Görsjöbäcken Göta älv
3 Görsjöbäcken, uppströms deponi SE665915-138525 Görsjöbäcken, uppströms deponi Yv21 Görsjöbäcken Göta älv
4 Klarälven Höje, bron SE664501-137441 Klarälven Höje, bron 120 Klarälven ns Lovisebergsälven Göta älv
5 Lovisebergsälven SE665075-137045 Lovisebergsälven 219 Lovisebergsälven Göta älv
6 Rådasjön, södra delen SE664810-138048 Rådasjön, södra delen Ha96S Rådasjön Göta älv
7 Stor-Ullen (råvattenintaget) SE665453-138614 Stor-Ullen (råvattenintaget) Ha85 Stor-Ullen Göta älv
8 Visten SE661530-136485 Visten Fo1 Visten Göta älv