Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Sundstatjärnet (WA48788326)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Sundstatjärnet (WA48788326)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Sundstatjärnet (WA48788326)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Sundstatjärnet (WA48788326)
Stationen skapades: 2012-09-20 12:36 av Länsstyrelsen i Värmlands län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 18:50 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Värmland - 17
Kommun
Karlstad - 1780
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Klarälven
Startår
2012
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6584342
SWEREF99 TM Östlig: 415315

RT 90 2,5 gon V - X: 6587650
RT 90 2,5 gon V - Y: 1369540

WGS84 Latitud: 59,3892263531683
WGS84 Longitud: 13,5090621854822

ETRS-89 Latitud: 59.38922
ETRS-89 Longitud: 13.50905

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Klarälven Växtplankton Ka1 Sundstatjärn
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Ka1 Sundstatjärn
SRK, Klarälven Påväxt Ka1 Sundstatjärn
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Ka1 Sundstatjärn

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Klarälven Växtplankton Växtplankton   1 gång per år 2012 -
SRK, Klarälven Växtplankton Växtplankton Andel blågrönalger 1 gång per år 2012 -
SRK, Klarälven Växtplankton Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 2012 -
SRK, Klarälven Växtplankton Växtplankton Artantal för växtplankton 1 gång per år 2012 -
SRK, Klarälven Växtplankton Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) 1 gång per år 2012 -
SRK, Klarälven Växtplankton Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 2012 -
SRK, Klarälven Påväxt Påväxt-kiselalger   1 gång per år 2012 -
SRK, Klarälven Påväxt Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 1 gång per år 2012 -
SRK, Klarälven Påväxt Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger 1 gång per år 2012 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   2 gånger per år 2012 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 2012 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen   Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 2012 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger per år 2012 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 2012 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 2012 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 2012 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 2012 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 2 gånger per år 2012 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 2 gånger per år 2012 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen   Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Krom Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Zink Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Koppar Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   2 gånger per år 2012 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 2012 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 2012 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 2012 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 2012 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 2012 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 2012 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödrest Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 2012 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 2 gånger per år 2012 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 2 gånger per år 2012 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger per år 2012 -
SRK, Klarälven Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger per år 2012 -

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Klarälven Sedimentundersökning Aromater   Var tionde år 2014 -
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Alifater   Var tionde år 2014 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, KlarälvenFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
Operativ övervakningSRK, KlarälvenLjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
Påväxt-kiselalger
Växtplankton