Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Tostebergabukten (WA75626781)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Tostebergabukten (WA75626781)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Tostebergabukten (WA75626781)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Tostebergabukten (WA75626781)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:45 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Skåne - 12
Kommun
Kristianstad - 1290
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Hanöbukten
Startår
1993
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6205108
SWEREF99 TM Östlig: 464960

RT 90 2,5 gon V - X: 6207661
RT 90 2,5 gon V - Y: 1414694

WGS84 Latitud: 55.9899949016341
WGS84 Longitud: 14.4383251386869

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Hälsotillstånd och fortplantning hos tånglake (Zoarces viviparus) TOST TOST Tosteberga
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment TOST TOST Tosteberga

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment Näringsämnen   Var sjätte år 1993 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment Näringsämnen Totalkväve Var sjätte år 1993 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment Näringsämnen Totalfosfor Var sjätte år 1993 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment Näringsämnen TOC Var sjätte år 1993 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen   Var sjätte år 1993 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var sjätte år 1993 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var sjätte år 1993 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var sjätte år 1993 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var sjätte år 1993 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen   Var sjätte år 1993 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var sjätte år 1993 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Krom Var sjätte år 1993 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Zink Var sjätte år 1993 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Koppar Var sjätte år 1993 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var sjätte år 1993 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Hälsotillstånd och fortplantning hos tånglake (Zoarces viviparus) Fisk   1 gång per år 1998 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Hälsotillstånd och fortplantning hos tånglake (Zoarces viviparus) Fisk Fisk i kustvatten 1 gång per år 1998 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar