Fyleån,Fyleån, nedströms sammanflödet med Trydeån

  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE616004-137721
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  NYBROÅN: Örupsån-källa (WA68909120)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  NYBROÅN: Örupsån-källa (WA68909120)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  NYBROÅN: Örupsån-källa (WA68909120)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  NYBROÅN: Örupsån-källa (WA68909120)
Stationen skapades: 2015-01-23 16:59 av Länsstyrelsen i Skåne län
Senast uppdaterad: 2016-05-11 18:39 av Länsstyrelsen i Skåne län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Skåne - 12
Kommun
Ystad - 1286
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Nybroån - SE89000
Åtgärdsområde
Nybroån, Kabusaån och Tygeå
Startår
2012
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6157086
SWEREF99 TM Östlig: 428051

RT 90 2,5 gon V - X: 6160048
RT 90 2,5 gon V - Y: 1377210

WGS84 Latitud: 55,5544784392976
WGS84 Longitud: 13,8594491092432

ETRS-89 Latitud: 55.55447
ETRS-89 Longitud: 13.85943

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Si95M Fyleån,Fyleån, nedströms sammanflödet med Fyleån

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Påväxt-kiselalger   Var tredje år 2012 -
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var tredje år 2012 -
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Var tredje år 2012 -
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Påväxt-kiselalger TDI-index för Kiselalger Var tredje år 2012 -
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Påväxt-kiselalger %PT för Kiselager Var tredje år 2012 -
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal Var tredje år 2012 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningGRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendragPåväxt-kiselalger
Operativ övervakningGRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendragPåväxt-kiselalger