Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Spångholmsbäcken (WA20413208)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Spångholmsbäcken (WA20413208)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Spångholmsbäcken (WA20413208)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Spångholmsbäcken (WA20413208)
Stationen skapades: 2011-02-20 22:39 av Länsstyrelsen i Skåne län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 16:15 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Skåne - 12
Kommun
Svedala - 1263
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Sege å - SE90000
Åtgärdsområde
Segeå
Startår
2007
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6160515
SWEREF99 TM Östlig: 386137

RT 90 2,5 gon V - X: 6163965
RT 90 2,5 gon V - Y: 1335315

WGS84 Latitud: 55,5772878256008
WGS84 Longitud: 13,1938927244298

ETRS-89 Latitud: 55.57728
ETRS-89 Longitud: 13.19388

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Sege å Vattenkemi i vattendrag 22b Spångholmsbäcken, bron vid Torupsvägen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Sege å Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   6 gånger per år 2007 -
SRK, Sege å Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 2007 -
SRK, Sege å Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 2007 -
SRK, Sege å Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 2007 -
SRK, Sege å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 2007 -
SRK, Sege å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 2007 -
SRK, Sege å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 2007 -
SRK, Sege å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 6 gånger per år 2007 -
SRK, Sege å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 6 gånger per år 2007 -
SRK, Sege å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 2007 -
SRK, Sege å Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 2007 -
SRK, Sege å Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 2007 -
SRK, Sege å Vattenkemi i vattendrag Försurning   6 gånger per år 2007 -
SRK, Sege å Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 2007 -
SRK, Sege å Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 2007 -
SRK, Sege å Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 2007 -