Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  HÖJE Å: Önnerupsbäcken-källa (WA73964556)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  HÖJE Å: Önnerupsbäcken-källa (WA73964556)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  HÖJE Å: Önnerupsbäcken-källa (WA73964556)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  HÖJE Å: Önnerupsbäcken-källa (WA73964556)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 15:01 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Skåne - 12
Kommun
Lund - 1281
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Höje å - SE91000
Åtgärdsområde
Höjeå
Startår
1988
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6162145
SWEREF99 TM Östlig: 400461

RT 90 2,5 gon V - X: 6165430
RT 90 2,5 gon V - Y: 1349665

WGS84 Latitud: 55.5950705227
WGS84 Longitud: 13.4204076061

ETRS-89 Latitud: 55.59506
ETRS-89 Longitud: 13.42040

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Höje å Bottenfauna i vattendrag 3b nedströms Häckebergasjön
SRK, Höje å Fisk i vattendrag 3b nedströms Häckebergasjön
SRK, Höje å Kiselalger i vattendrag 3b nedströms Häckebergasjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Höje å Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   1 gång per år 1988 -
SRK, Höje å Fisk i vattendrag Fisk   Var tredje år 2004 -
SRK, Höje å Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   1 gång per år 2007 -
SRK, Höje å Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger 1 gång per år 2007 -
SRK, Höje å Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 1 gång per år 2007 -
SRK, Höje å Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger TDI-index för Kiselalger 1 gång per år 2007 -
SRK, Höje å Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger %PT för Kiselager 1 gång per år 2007 -
SRK, Höje å Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal 1 gång per år 2010 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Höje åBottenfauna
Fisk
Påväxt-kiselalger
Operativ övervakningSRK, Höje åPåväxt-kiselalger