Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  SE651227-153217 (WA58920390)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  SE651227-153217 (WA58920390)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  SE651227-153217 (WA58920390)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  SE651227-153217 (WA58920390)
Stationen skapades: 2015-01-13 09:54 av Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Östergötland - 05
Kommun
Norrköping - 0581
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Kilaån - SE66000
Åtgärdsområde
Startår
1999
Slutår
-

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön 1572 Stubbetorp VT415
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi LST078 Stubbetorp VT415
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 LST078 Stubbetorp VT415

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi pH   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 pH   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Alkalinitet   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Alkalinitet   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Klorid   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Klorid   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Syrgas   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Konduktivitet   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Ammonium   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Sulfat   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Syrgas   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Konduktivitet   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Ammonium   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Sulfat   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Kalcium   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Järn   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Kalium   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Natrium   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Mangan   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Magnesium   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Nitrat + nitrit   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Totalaluminium   - 1999 -
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Temperatur   1 gång per år 2008 2008
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kalcium   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Järn   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kalium   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Natrium   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Mangan   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Magnesium   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Nitrat + nitrit   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Totalaluminium   - 1999 -

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Natura 2000
Nitratdirektivet
Dricksvattenförekomster Nej Arbetsmaterial