Trydeån, Norra kvarn Onslunda

  • Arkivläge
  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE616595-138852
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  NYBROÅN: Örupsån-källa (WA68909120)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  NYBROÅN: Örupsån-källa (WA68909120)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  NYBROÅN: Örupsån-källa (WA68909120)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  NYBROÅN: Örupsån-källa (WA68909120)
Stationen skapades: 2015-03-01 15:46 av Länsstyrelsen i Skåne län
Senast uppdaterad: 2015-03-12 19:48 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Skåne - 12
Kommun
Tomelilla - 1270
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Nybroån - SE89000
Åtgärdsområde
Nybroån, Kabusaån och Tygeå
Startår
2012
Slutår
2012
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6163116
SWEREF99 TM Östlig: 439286

RT 90 2,5 gon V - X: 6165950
RT 90 2,5 gon V - Y: 1388520

WGS84 Latitud: 55,6101795657185
WGS84 Longitud: 14,0361916663492

ETRS-89 Latitud: 55.61017
ETRS-89 Longitud: 14.03617

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn