Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 15:01 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Skåne - 12
Kommun
Malmö - 1280
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Sege å - SE90000
Åtgärdsområde
Segeå
Startår
2006
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6163579
SWEREF99 TM Östlig: 378915

RT 90 2,5 gon V - X: 6167115
RT 90 2,5 gon V - Y: 1328125

WGS84 Latitud: 55.6030681015
WGS84 Longitud: 13.078062462

ETRS-89 Latitud: 55.60306
ETRS-89 Longitud: 13.07805

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Sege å Vattenkemi i vattendrag 15 Risebergabäcken

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Sege å Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   6 gånger per år 2006 -
SRK, Sege å Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 2006 -
SRK, Sege å Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 2006 -
SRK, Sege å Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 2006 -
SRK, Sege å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 2006 -
SRK, Sege å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 2006 -
SRK, Sege å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 2006 -
SRK, Sege å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 6 gånger per år 2006 -
SRK, Sege å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 6 gånger per år 2006 -
SRK, Sege å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 2006 -
SRK, Sege å Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 2006 -
SRK, Sege å Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 2006 -
SRK, Sege å Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 2006 -
SRK, Sege å Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 2006 -
SRK, Sege å Vattenkemi i vattendrag Försurning   6 gånger per år 2006 -
SRK, Sege å Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 2006 -