Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  SEGE Å: Havet-Torrebergabäcken (WA76525489)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  SEGE Å: Havet-Torrebergabäcken (WA76525489)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  SEGE Å: Havet-Torrebergabäcken (WA76525489)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  SEGE Å: Havet-Torrebergabäcken (WA76525489)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 15:01 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Skåne - 12
Kommun
Burlöv - 1231
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Sege å - SE90000
Åtgärdsområde
Segeå
Startår
1989
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6164726
SWEREF99 TM Östlig: 378272

RT 90 2,5 gon V - X: 6168270
RT 90 2,5 gon V - Y: 1327495

WGS84 Latitud: 55.613207666
WGS84 Longitud: 13.0673562452

ETRS-89 Latitud: 55.61320
ETRS-89 Longitud: 13.06734

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Sege å Vattenkemi i vattendrag 18 Sege å NV Valdemarsro

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Sege å Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   Fler än 20 gånger per år 1989 -
SRK, Sege å Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas Fler än 20 gånger per år 1989 -
SRK, Sege å Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 1989 -
SRK, Sege å Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 1989 -
SRK, Sege å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   Fler än 20 gånger per år 1989 -
SRK, Sege å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor Fler än 20 gånger per år 1989 -
SRK, Sege å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve Fler än 20 gånger per år 1989 -
SRK, Sege å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 6 gånger per år 1989 -
SRK, Sege å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit Fler än 20 gånger per år 1989 -
SRK, Sege å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC Fler än 20 gånger per år 1989 -
SRK, Sege å Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   Fler än 20 gånger per år 1989 -
SRK, Sege å Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur Fler än 20 gånger per år 1989 -
SRK, Sege å Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   Fler än 20 gånger per år 1989 -
SRK, Sege å Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet Fler än 20 gånger per år 1989 -
SRK, Sege å Vattenkemi i vattendrag Försurning   6 gånger per år 1993 -
SRK, Sege å Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 1993 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Sege åFörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, Sege åNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve