Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Igelfors (WA96024503)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Igelfors (WA96024503)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Igelfors (WA96024503)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Igelfors (WA96024503)
Stationen skapades: 2015-01-13 09:54 av Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Östergötland - 05
Kommun
Finspång - 0562
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Startår
2001
Slutår
-

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön 150 Igelfors
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi LST072 Igelfors
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 LST072 Igelfors

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön pH   3 gånger per år 2009 2016
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi pH   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Alkalinitet   1 gång per år 2001 2012
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Alkalinitet   2 gånger per år 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 pH   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Alkalinitet   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Arsenik   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Arsenik   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kadmium och kadmiumföreningar   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Klorid   1 gång per år 2001 2012
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Arsenik   1 gång per år 2008 2008
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Kadmium och kadmiumföreningar   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Klorid   1 gång per år 2001 2012
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Konduktivitet   4 gånger per år 2007 2016
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Atrazin   En gång 2003 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Diuron   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Isoproturon   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Simazin   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Ammonium   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Konduktivitet   1 gång per år 2001 2012
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater   1 gång per år 2014 2014
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Konduktivitet   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Ammonium   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Sulfat   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Atrazin   En gång 2003 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Diuron   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Isoproturon   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Simazin   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Sulfat   1 gång per år 2001 2012
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Ammonium   4 gånger per år 2007 2016
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Bentazon   En gång 2003 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Kalcium   En gång 2003 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Cyanazin   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Diklorprop   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Dimetoat   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Järn   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Kalium   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Kloridazon   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi MCPA   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Metamitron   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Metribuzin   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Metsulfuronmetyl   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Tifensulfuronmetyl   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Syrgas   1 gång per år 2001 2012
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Kalcium   1 gång per år 2011 2011
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Järn   4 gånger per år 2007 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Temperatur   7 gånger per år 2007 2009
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Bentazon   En gång 2003 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Cyanazin   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Diklorprop   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Dimetoat   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kloridazon   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 MCPA   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Metamitron   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Metribuzin   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Metsulfuronmetyl   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Tifensulfuronmetyl   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Syrgas   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kalcium   En gång 2003 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Järn   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi 2,4,5-Triklorfenoxiättiksyra   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi 2,4-Diklorfenoxiättiksyra   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Totalaluminium   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Alifater   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi BAM   En gång 2003 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Bitertanol   En gång 2003 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Hexazinon   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Iprodion   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Metazaklor   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Magnesium   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Mangan   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Natrium   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Nitrat + nitrit   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi PFAS 11   En gång 2014 -
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Totalaluminium   4 gånger per år 2007 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Kemisk syreförbrukning, Mn   1 gång per år 2011 2011
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Vattenfärg   2 gånger per år 2009 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Magnesium   1 gång per år 2011 2011
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Mangan   4 gånger per år 2007 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Grumlighet   4 gånger per år 2007 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Uran   2 gånger per år 2008 2016
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kalium   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Natrium   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Mangan   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Magnesium   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Nitrat + nitrit   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Totalaluminium   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Alifater   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 2,4-Diklorfenoxiättiksyra   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 BAM   En gång 2003 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Bitertanol   En gång 2003 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Iprodion   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Hexazinon   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Metazaklor   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 2,4,5-Triklorfenoxiättiksyra   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 PFAS 11   En gång 2014 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kemisk kontrollerande övervakningRVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakningAmmonium
Konduktivitet
pH
Kemisk operativ övervakningRVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakningAmmonium
Konduktivitet

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000