Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 15:01 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Skåne - 12
Kommun
Staffanstorp - 1230
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Höje å - SE91000
Åtgärdsområde
Höjeå
Startår
1982
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6171458
SWEREF99 TM Östlig: 389918

RT 90 2,5 gon V - X: 6174870
RT 90 2,5 gon V - Y: 1339225

WGS84 Latitud: 55.6764425485
WGS84 Longitud: 13.2494561386

ETRS-89 Latitud: 55.67643
ETRS-89 Longitud: 13.24945

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Höje å Vattenkemi 15:1 Råbydiket S grenen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Höje å Vattenkemi Syrgasförhållanden   12 gånger per år 1986 -
SRK, Höje å Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas 12 gånger per år 1986 -
SRK, Höje å Vattenkemi Syrgasförhållanden Biologisk syrgasförbrukning, 7 dygn 12 gånger per år 1986 -
SRK, Höje å Vattenkemi Ljusförhållanden   12 gånger per år 1986 -
SRK, Höje å Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 12 gånger per år 1986 -
SRK, Höje å Vattenkemi Näringsämnen   12 gånger per år 1986 -
SRK, Höje å Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1986 -
SRK, Höje å Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1986 -
SRK, Höje å Vattenkemi Näringsämnen Ammonium 12 gånger per år 1986 -
SRK, Höje å Vattenkemi Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 1989 -
SRK, Höje å Vattenkemi Näringsämnen Fosfat 12 gånger per år 1989 -
SRK, Höje å Vattenkemi Temperaturförhållande   12 gånger per år 1986 -
SRK, Höje å Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1986 -
SRK, Höje å Vattenkemi Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1986 -
SRK, Höje å Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1986 -
SRK, Höje å Vattenkemi Försurning   12 gånger per år 1982 -
SRK, Höje å Vattenkemi Försurning pH 12 gånger per år 1986 -
SRK, Höje å Vattenkemi Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1982 -