Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  HÖJE Å:Södra Västkustvägen-Önnerupsbäcken (WA23088469)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  HÖJE Å:Södra Västkustvägen-Önnerupsbäcken (WA23088469)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  HÖJE Å:Södra Västkustvägen-Önnerupsbäcken (WA23088469)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  HÖJE Å:Södra Västkustvägen-Önnerupsbäcken (WA23088469)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 15:01 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Skåne - 12
Kommun
Lomma - 1262
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Höje å - SE91000
Åtgärdsområde
Höjeå
Startår
1982
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6173032
SWEREF99 TM Östlig: 379155

RT 90 2,5 gon V - X: 6176570
RT 90 2,5 gon V - Y: 1328475

WGS84 Latitud: 55.6880184389
WGS84 Longitud: 13.0777137327

ETRS-89 Latitud: 55.68801
ETRS-89 Longitud: 13.07770

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Höje å Vattenkemi 24a Höje å Lomma kyrka
SRK, Höje å Bakterier i vattendrag 24a Höje å Lomma kyrka

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Höje å Vattenkemi Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1982 -
SRK, Höje å Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas 12 gånger per år 1982 -
SRK, Höje å Vattenkemi Syrgasförhållanden Biologisk syrgasförbrukning, 7 dygn 6 gånger per år 1982 -
SRK, Höje å Vattenkemi Ljusförhållanden   12 gånger per år 1982 -
SRK, Höje å Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 12 gånger per år 1982 -
SRK, Höje å Vattenkemi Näringsämnen   12 gånger per år 1982 -
SRK, Höje å Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1982 -
SRK, Höje å Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1982 -
SRK, Höje å Vattenkemi Näringsämnen Ammonium 6 gånger per år 1982 -
SRK, Höje å Vattenkemi Näringsämnen Fosfat 6 gånger per år 1989 -
SRK, Höje å Vattenkemi Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 1989 -
SRK, Höje å Vattenkemi Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1982 -
SRK, Höje å Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1982 -
SRK, Höje å Vattenkemi Temperaturförhållande   12 gånger per år 1982 -
SRK, Höje å Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1982 -
SRK, Höje å Vattenkemi Försurning   12 gånger per år 1982 -
SRK, Höje å Vattenkemi Försurning pH 12 gånger per år 1986 -
SRK, Höje å Vattenkemi Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1982 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Höje å Bakterier i vattendrag Övriga biologiska parametrar   3 gånger per år 2007 -
SRK, Höje å Bakterier i vattendrag Övriga biologiska parametrar E-coli 3 gånger per år 2007 -
SRK, Höje å Bakterier i vattendrag Övriga biologiska parametrar Heterotrofa bakterier 3 gånger per år 2007 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Höje åFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, Höje åNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve