Stävie 45

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE618306-132804
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Furulund (WA57001576)
Stationen skapades: 2019-06-18 11:56 av Länsstyrelsen i Skåne län
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Skåne - 12
Kommun
Lomma - 1262
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Höje å - SE91000
Åtgärdsområde
Höjeå
Startår
2018
Slutår
2018
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6179518
SWEREF99 TM Östlig: 378650

RT 90 2,5 gon V - X: 6183064
RT 90 2,5 gon V - Y: 1328044

WGS84 Latitud: 55,7461342997165
WGS84 Longitud: 13,0668028628675

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi 20012_314 Stävie 45

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi pH   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Alkalinitet   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Bekämpningsmedel   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Arsenik   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Kadmium och kadmiumföreningar   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Kvicksilver och kvicksilverföreningar   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Sulfat   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Totalfosfor   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Klorid   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Ammonium   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Nitrat   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Konduktivitet   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Totalkväve   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Antracen   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Diuron   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Bentazon   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Simazin   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Atrazin   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Isoproturon   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Zink   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Koppar   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Nickel och nickelföreningar   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Bly och blyföreningar   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Krom   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Triklormetan (kloroform)   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Diklormetan   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Naftalen   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Bensen   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi 1,2-dikloretan   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Polyaromatiska kolväten (PAH)   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi MCPA   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Tribenuronmetyl   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi 2,4-Diklorfenoxiättiksyra   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Diklorprop   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi BAM   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Sulfosulfuron   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Kloridazon   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Metribuzin   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Metamitron   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Tifensulfuronmetyl   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Dimetoat   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Metsulfuronmetyl   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Cyanazin   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Pirimikarb   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Bitertanol   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Glyfosat   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Desetylatrazin   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Kalium   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Fluor   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Magnesium   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Vanadin   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Mangan   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi TOC   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Natrium   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Fosfat   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Järn   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Kalcium   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Kobolt   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Totalaluminium   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Trikloreten och Tetrakloreten   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Benso(a)pyrene   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Terbutylazin   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Boskalid   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Metazaklor   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Etofumesat   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Metalaxyl   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Fluroxipyr   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Propyzamid   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Klopyralid   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Kvinmerac   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi AMPA   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Imidakloprid   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi PFAS 11   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Etylbensen   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Xylen   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Acenaftylen   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Acenaften   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Fluoren   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Pyren   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Benso(a)antracen   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Benso(k)fluoranten   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Benso(b)fluoranten   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Indeno(1,2,3-cd)pyren   1 gång per år 2018 2018
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Benso(g,h,i)perylen   1 gång per år 2018 2018