Örträsk

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE619769-168327
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Skellefteälvens dalgång, Vargforsområdet (WA40152764)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Skellefteälvens dalgång, Vargforsområdet (WA40152764)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Skellefteälvens dalgång, Vargforsområdet (WA40152764)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Skellefteälvens dalgång, Vargforsområdet (WA40152764)
Stationen skapades: 2015-01-13 09:47 av Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Västerbotten - 24
Kommun
Norsjö - 2417
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Skellefteälven - SE20000
Åtgärdsområde
Startår
2007
Slutår
2016

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenviken 25 Örträsk

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kemisk kontrollerande övervakningRVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakningKonduktivitet
pH

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Natura 2000
Nitratdirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial