Tollarp

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE620000-138001
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Västra Vram (WA49289283)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Västra Vram (WA49289283)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Västra Vram (WA49289283)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Västra Vram (WA49289283)
Associerade vatten:
Stationen skapades: 2011-05-02 15:01 av Länsstyrelsen i Skåne län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 16:58 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Skåne - 12
Kommun
Kristianstad - 1290
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Helge å - SE88000
Åtgärdsområde
Helgeå
Startår
2007
Slutår
2010

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Skåne län, Grundvatten Grundvattenkemi i Skåne län Tollarp

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Skåne län, Grundvatten Grundvattenkemi i Skåne län pH   Fyra gånger 2007 2010
RMÖ, Skåne län, Grundvatten Grundvattenkemi i Skåne län Alkalinitet   Fyra gånger 2007 2010
RMÖ, Skåne län, Grundvatten Grundvattenkemi i Skåne län Arsenik   Fyra gånger 2007 2010
RMÖ, Skåne län, Grundvatten Grundvattenkemi i Skåne län Kadmium och kadmiumföreningar   Fyra gånger 2007 2010
RMÖ, Skåne län, Grundvatten Grundvattenkemi i Skåne län Kvicksilver och kvicksilverföreningar   Fyra gånger 2007 2010
RMÖ, Skåne län, Grundvatten Grundvattenkemi i Skåne län Bekämpningsmedel   Fyra gånger 2007 2010
RMÖ, Skåne län, Grundvatten Grundvattenkemi i Skåne län Kalcium   Fyra gånger 2007 2010
RMÖ, Skåne län, Grundvatten Grundvattenkemi i Skåne län Syrgas   Fyra gånger 2007 2010
RMÖ, Skåne län, Grundvatten Grundvattenkemi i Skåne län Klorid   Fyra gånger 2007 2010
RMÖ, Skåne län, Grundvatten Grundvattenkemi i Skåne län Konduktivitet   Fyra gånger 2007 2010
RMÖ, Skåne län, Grundvatten Grundvattenkemi i Skåne län Ammonium   Fyra gånger 2007 2010
RMÖ, Skåne län, Grundvatten Grundvattenkemi i Skåne län Nitrat   Fyra gånger 2007 2010
RMÖ, Skåne län, Grundvatten Grundvattenkemi i Skåne län Bly och blyföreningar   Fyra gånger 2007 2010
RMÖ, Skåne län, Grundvatten Grundvattenkemi i Skåne län Sulfat   Fyra gånger 2007 2010
RMÖ, Skåne län, Grundvatten Grundvattenkemi i Skåne län Järn   Fyra gånger 2007 2010
RMÖ, Skåne län, Grundvatten Grundvattenkemi i Skåne län Kalium   Fyra gånger 2007 2010
RMÖ, Skåne län, Grundvatten Grundvattenkemi i Skåne län Magnesium   Fyra gånger 2007 2010
RMÖ, Skåne län, Grundvatten Grundvattenkemi i Skåne län Mangan   Fyra gånger 2007 2010
RMÖ, Skåne län, Grundvatten Grundvattenkemi i Skåne län Natrium   Fyra gånger 2007 2010

Stationsparametrar GW

Parameter Klassning Version  
Källa
Brunn Ja Beslutad