Vramsån,uppströms Skättilljunga såg

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE620320-138392
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Vramsån: Ryabäcken - Källa (WA97181066)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Vramsån: Ryabäcken - Källa (WA97181066)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Vramsån: Ryabäcken - Källa (WA97181066)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Vramsån: Ryabäcken - Källa (WA97181066)
Stationen skapades: 2016-11-15 14:27 av Länsstyrelsen i Skåne län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Skåne - 12
Kommun
Kristianstad - 1290
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Helge å - SE88000
Åtgärdsområde
Helgeå
Startår
2016
Slutår
2017
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6200293
SWEREF99 TM Östlig: 434262

RT 90 2,5 gon V - X: 6203201
RT 90 2,5 gon V - Y: 1383925

WGS84 Latitud: 55,9435127105053
WGS84 Longitud: 13,9474753398162

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Si114M Vramsån,uppströms Skättilljunga såg

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Påväxt-kiselalger   Två gånger 2016 2017
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Två gånger 2016 2017
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Två gånger 2016 2017
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Påväxt-kiselalger TDI-index för Kiselalger Två gånger 2016 2017
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Påväxt-kiselalger %PT för Kiselager Två gånger 2016 2017
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal Två gånger 2016 2017

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Operativ övervakningGRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendragPåväxt-kiselalger