Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Tjönarp (WA32936589)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Tjönarp (WA32936589)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Tjönarp (WA32936589)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Tjönarp (WA32936589)
Associerade vatten:
Stationen skapades: 2011-05-02 15:03 av Länsstyrelsen i Skåne län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 16:59 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Skåne - 12
Kommun
Höör - 1267
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Helge å - SE88000
Åtgärdsområde
Helgeå
Startår
2010
Slutår
-

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Skåne län, Grundvatten Grundvattenkemi i Skåne län Tjörnarp

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Skåne län, Grundvatten Grundvattenkemi i Skåne län pH   annat 2010 -
RMÖ, Skåne län, Grundvatten Grundvattenkemi i Skåne län Alkalinitet   annat 2010 -
RMÖ, Skåne län, Grundvatten Grundvattenkemi i Skåne län Arsenik   annat 2010 -
RMÖ, Skåne län, Grundvatten Grundvattenkemi i Skåne län Kadmium och kadmiumföreningar   annat 2010 -
RMÖ, Skåne län, Grundvatten Grundvattenkemi i Skåne län Bekämpningsmedel   annat 2010 -
RMÖ, Skåne län, Grundvatten Grundvattenkemi i Skåne län Klorid   annat 2010 -
RMÖ, Skåne län, Grundvatten Grundvattenkemi i Skåne län Konduktivitet   annat 2010 -
RMÖ, Skåne län, Grundvatten Grundvattenkemi i Skåne län Ammonium   annat 2010 -
RMÖ, Skåne län, Grundvatten Grundvattenkemi i Skåne län Nitrat   annat 2010 -
RMÖ, Skåne län, Grundvatten Grundvattenkemi i Skåne län Sulfat   annat 2010 -
RMÖ, Skåne län, Grundvatten Grundvattenkemi i Skåne län Bly och blyföreningar   annat 2010 -
RMÖ, Skåne län, Grundvatten Grundvattenkemi i Skåne län Syrgas   annat 2010 -
RMÖ, Skåne län, Grundvatten Grundvattenkemi i Skåne län Kalcium   annat 2010 -
RMÖ, Skåne län, Grundvatten Grundvattenkemi i Skåne län Järn   annat 2010 -
RMÖ, Skåne län, Grundvatten Grundvattenkemi i Skåne län Kalium   annat 2010 -
RMÖ, Skåne län, Grundvatten Grundvattenkemi i Skåne län Natrium   annat 2010 -
RMÖ, Skåne län, Grundvatten Grundvattenkemi i Skåne län Mangan   annat 2010 -
RMÖ, Skåne län, Grundvatten Grundvattenkemi i Skåne län Magnesium   annat 2010 -

Stationsparametrar GW

Parameter Klassning Version  
Brunn Ja Beslutad
Källa