Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  SE645629-150985 (WA54123613)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  SE645629-150985 (WA54123613)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  SE645629-150985 (WA54123613)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  SE645629-150985 (WA54123613)
Stationen skapades: 2015-01-13 09:54 av Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Östergötland - 05
Kommun
Åtvidaberg - 0561
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Startår
1999
Slutår
-

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön 3662 Örens
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 LST082 Örens
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi LST082 Örens

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön pH   5 gånger per år 2009 2016
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi pH   4 gånger per år 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Alkalinitet   4 gånger per år 1999 -
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Alkalinitet   6 gånger per år 2007 2016
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Alkalinitet   4 gånger per år 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 pH   4 gånger per år 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Klorid   4 gånger per år 1999 -
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Nitratkväve   1 gång per år 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Klorid   4 gånger per år 1999 -
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Klorid   1 gång per år 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Konduktivitet   4 gånger per år 1999 -
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Ammonium   6 gånger per år 2007 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Konduktivitet   6 gånger per år 2007 2016
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Konduktivitet   4 gånger per år 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Atrazin   Två gånger 1999 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Diuron   Två gånger 1999 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Isoproturon   Två gånger 1999 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Simazin   Två gånger 1999 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Ammonium   4 gånger per år 1999 -
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Koppar   6 gånger per år 2007 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Sulfat   1 gång per år 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Sulfat   4 gånger per år 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Atrazin   Två gånger 1999 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Diuron   Två gånger 1999 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Isoproturon   Två gånger 1999 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Simazin   Två gånger 1999 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Sulfat   4 gånger per år 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Koppar   4 gånger per år 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Ammonium   4 gånger per år 1999 -
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Nitrat   1 gång per år 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Bentazon   Två gånger 1999 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Kalcium   4 gånger per år 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Cyanazin   Två gånger 1999 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Diklorprop   Två gånger 1999 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Dimetoat   Två gånger 1999 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Glyfosat   Två gånger 1999 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Kloridazon   Två gånger 1999 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi MCPA   Två gånger 1999 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop   Två gånger 1999 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Metamitron   Två gånger 1999 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Metribuzin   Två gånger 1999 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Metsulfuronmetyl   Två gånger 1999 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Tifensulfuronmetyl   Två gånger 1999 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Syrgas   4 gånger per år 1999 -
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Kalcium   6 gånger per år 2007 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater   2 gånger per år 2014 2014
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Temperatur   3 gånger per år 2007 2016
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Koppar   4 gånger per år 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Bentazon   Två gånger 1999 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Cyanazin   Två gånger 1999 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Diklorprop   Två gånger 1999 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Dimetoat   Två gånger 1999 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Glyfosat   Två gånger 1999 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kloridazon   Två gånger 1999 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 MCPA   Två gånger 1999 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop   Två gånger 1999 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Metamitron   Två gånger 1999 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Metribuzin   Två gånger 1999 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Metsulfuronmetyl   Två gånger 1999 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Tifensulfuronmetyl   Två gånger 1999 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kalcium   4 gånger per år 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Syrgas   4 gånger per år 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi 2,4,5-Triklorfenoxiättiksyra   4 gånger per år 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi 2,4-Diklorfenoxiättiksyra   4 gånger per år 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Totalaluminium   4 gånger per år 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi BAM   Två gånger 1999 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Bitertanol   Två gånger 1999 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Klopyralid   4 gånger per år 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Järn   4 gånger per år 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Fluroxipyr   Två gånger 1999 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Hexazinon   Två gånger 1999 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Imazapyr   Två gånger 1999 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Iprodion   Två gånger 1999 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Kalium   4 gånger per år 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Metazaklor   Två gånger 1999 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Magnesium   4 gånger per år 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Mangan   4 gånger per år 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Natrium   4 gånger per år 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Nitrat + nitrit   4 gånger per år 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi PFAS 11   En gång 2014 -
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Totalaluminium   6 gånger per år 2007 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Kemisk syreförbrukning, Mn   6 gånger per år 2007 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Fluor   1 gång per år 2013 2013
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Vattenfärg   2 gånger per år 2009 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Järn   6 gånger per år 2007 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Kalium   1 gång per år 2013 2013
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Magnesium   6 gånger per år 2007 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Mangan   6 gånger per år 2007 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Natrium   1 gång per år 2007 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Nitrit   6 gånger per år 2007 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Grumlighet   6 gånger per år 2007 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Uran   2 gånger per år 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Järn   4 gånger per år 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kalium   4 gånger per år 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Natrium   4 gånger per år 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Mangan   4 gånger per år 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Magnesium   4 gånger per år 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Nitrat + nitrit   4 gånger per år 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Totalaluminium   4 gånger per år 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 2,4-Diklorfenoxiättiksyra   4 gånger per år 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 BAM   Två gånger 1999 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Bitertanol   Två gånger 1999 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Fluroxipyr   Två gånger 1999 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Iprodion   Två gånger 1999 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Klopyralid   4 gånger per år 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Hexazinon   Två gånger 1999 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Metazaklor   Två gånger 1999 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 2,4,5-Triklorfenoxiättiksyra   4 gånger per år 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Imazapyr   Två gånger 1999 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 PFAS 11   En gång 2014 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kemisk kontrollerande övervakningRVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakningAmmonium
Konduktivitet
Nitrat
pH
VER, Östergötland, grundvattenkemiAmmonium
Konduktivitet
pH
Syrgas

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Natura 2000
Nitratdirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial