Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Klingstorpsbäcken (Guvarpsbäcken, Munkabroån) (WA19283783)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Klingstorpsbäcken (Guvarpsbäcken, Munkabroån) (WA19283783)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Klingstorpsbäcken (Guvarpsbäcken, Munkabroån) (WA19283783)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Klingstorpsbäcken (Guvarpsbäcken, Munkabroån) (WA19283783)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:44 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Skåne - 12
Kommun
Klippan - 1276
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Rönne å - SE96000
Åtgärdsområde
Rönne å
Startår
1997
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6212768
SWEREF99 TM Östlig: 398547

RT 90 2,5 gon V - X: 6216100
RT 90 2,5 gon V - Y: 1348340

WGS84 Latitud: 56.0493492975
WGS84 Longitud: 13.3711583594

ETRS-89 Latitud: 56.04934
ETRS-89 Longitud: 13.37115

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Rönne å Bottenfauna i vattendrag 59 Klingstorpabäcken, Färingstofta
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag 59 Klingstorpabäcken, Färingstofta
SRK, Rönne å Metaller i vattendrag 59 Klingstorpabäcken, Färingstofta

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Rönne å Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Var tredje år 1997 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1997 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1997 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 6 gånger per år 1997 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 1997 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1997 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 1997 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 1997 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1997 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1997 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 1997 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 1997 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1997 -
SRK, Rönne å Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 1997 -
SRK, Rönne å Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Arsenik 1 gång per år 1997 -
SRK, Rönne å Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom 1 gång per år 1997 -
SRK, Rönne å Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink 1 gång per år 1997 -
SRK, Rönne å Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 1 gång per år 1997 -
SRK, Rönne å Metaller i vattendrag Näringsämnen   1 gång per år 1997 -
SRK, Rönne å Metaller i vattendrag Näringsämnen Järn 1 gång per år 1997 -
SRK, Rönne å Metaller i vattendrag Näringsämnen Mangan 1 gång per år 1997 -
SRK, Rönne å Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen   1 gång per år 1997 -
SRK, Rönne å Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 1997 -
SRK, Rönne å Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 1 gång per år 1997 -
SRK, Rönne å Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 1 gång per år 1997 -
SRK, Rönne å Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 1997 -
SRK, Rönne å Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 1 gång per år 1997 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1997 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1997 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Försurning   6 gånger per år 1997 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 1997 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1997 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Rönne åBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, Rönne åNäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve