Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  SE653350-150365 (WA78314324)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  SE653350-150365 (WA78314324)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  SE653350-150365 (WA78314324)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  SE653350-150365 (WA78314324)
Stationen skapades: 2015-01-13 09:54 av Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Östergötland - 05
Kommun
Finspång - 0562
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Nyköpingsån - SE65000
Åtgärdsområde
Startår
1999
Slutår
-

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön 151 Hävla
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 LST050 Hävla
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi LST050 Hävla

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön pH   4 gånger per år 2009 2016
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi pH   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Alkalinitet   - 1999 -
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Alkalinitet   1 gång per år 2012 2016
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 pH   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Alkalinitet   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Arsenik   Tre gånger 2008 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Kadmium och kadmiumföreningar   2 gånger per år 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Kvicksilver och kvicksilverföreningar   Två gånger 2012 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Arsenik   Tre gånger 2008 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kadmium och kadmiumföreningar   2 gånger per år 1999 -
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Arsenik   6 gånger per år 2008 2014
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Kadmium och kadmiumföreningar   2 gånger per år 2012 2014
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Kvicksilver och kvicksilverföreningar   2 gånger per år 2012 2014
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Ammonium   4 gånger per år 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Klorid   1 gång per år 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Konduktivitet   2 gånger per år 1999 -
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Bekämpningsmedel   2 gånger per år 2012 2014
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Nitratkväve   1 gång per år 2012 2016
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kvicksilver och kvicksilverföreningar   Två gånger 2012 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Bekämpningsmedel   2 gånger var nionde år 2003 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Klorid   1 gång per år 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Konduktivitet   2 gånger per år 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Ammonium   4 gånger per år 1999 -
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Sulfat   1 gång per år 2012 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Klorid   1 gång per år 2012 2016
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Bekämpningsmedel   2 gånger var nionde år 2003 -
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Nitrat   1 gång per år 2012 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Ammonium   5 gånger per år 2007 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Konduktivitet   5 gånger per år 2007 2016
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Atrazin   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Diuron   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Isoproturon   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Simazin   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Bensen   Två gånger 2012 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi 1,2-dikloretan   Två gånger 2012 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Nickel och nickelföreningar   Två gånger 2012 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Bly och blyföreningar   Två gånger 2012 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Triklormetan (kloroform)   Två gånger 2012 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Sulfat   1 gång per år 1999 -
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Atrazin   2 gånger per år 2012 2014
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Diuron   2 gånger per år 2012 2014
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Isoproturon   2 gånger per år 2012 2014
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Simazin   2 gånger per år 2012 2014
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Sulfat   1 gång per år 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Atrazin   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Bensen   Två gånger 2012 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 1,2-dikloretan   Två gånger 2012 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Diuron   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Isoproturon   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Bly och blyföreningar   Två gånger 2012 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Nickel och nickelföreningar   Två gånger 2012 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Polyaromatiska kolväten (PAH)   Två gånger 2012 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Simazin   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Triklormetan (kloroform)   Två gånger 2012 -
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Nickel och nickelföreningar   2 gånger per år 2012 2014
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Triklormetan (kloroform)   2 gånger per år 2012 2014
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Krom   2 gånger per år 2012 2014
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Polyaromatiska kolväten (PAH)   Två gånger 2012 -
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Bensen   2 gånger per år 2012 2014
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön 1,2-dikloretan   2 gånger per år 2012 2014
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Bly och blyföreningar   2 gånger per år 2012 2014
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Bentazon   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Cyanazin   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Diklorprop   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Dimetoat   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Glyfosat   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Kloridazon   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi MCPA   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Metamitron   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Metribuzin   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Metsulfuronmetyl   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Tifensulfuronmetyl   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Syrgas   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Kalcium   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Järn   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Kalium   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Natrium   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Krom   Två gånger 2012 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Koppar   Två gånger 2012 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Trikloreten och Tetrakloreten   Två gånger 2012 -
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Aldrin   2 gånger per år 2012 2014
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Bentazon   2 gånger per år 2012 2014
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Kalcium   1 gång per år 2012 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Cyanazin   2 gånger per år 2012 2014
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Dieldrin   2 gånger per år 2012 2014
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Diklorprop   2 gånger per år 2012 2014
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Dimetoat   2 gånger per år 2012 2014
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Järn   5 gånger per år 2007 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Glyfosat   2 gånger per år 2012 2014
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Kalium   1 gång per år 2012 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Kloridazon   2 gånger per år 2012 2014
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön MCPA   2 gånger per år 2012 2014
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop   2 gånger per år 2012 2014
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Metamitron   2 gånger per år 2012 2014
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Metribuzin   2 gånger per år 2012 2014
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Metsulfuronmetyl   2 gånger per år 2012 2014
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Natrium   1 gång per år 2012 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater   1 gång per år 2014 2014
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Temperatur   8 gånger per år 2007 2009
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Tetrakloretylen   2 gånger per år 2012 2014
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Tifensulfuronmetyl   2 gånger per år 2012 2014
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Trikloretylen   2 gånger per år 2012 2014
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Krom   Två gånger 2012 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Koppar   Två gånger 2012 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Bentazon   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Cyanazin   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Diklorprop   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Dimetoat   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Glyfosat   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kloridazon   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 MCPA   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Metamitron   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Metribuzin   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Metsulfuronmetyl   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Tifensulfuronmetyl   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Trikloreten och Tetrakloreten   Två gånger 2012 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Syrgas   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kalcium   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Järn   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kalium   - 1999 -
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Koppar   1 gång per år 2012 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Trikloreten och Tetrakloreten   2 gånger per år 2012 2014
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Benso(a)pyrene   2 gånger per år 2012 2014
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Mangan   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Magnesium   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Nitrat + nitrit   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Totalaluminium   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Alifater   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi 2,4-Diklorfenoxiättiksyra   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi BAM   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Bitertanol   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Iprodion   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Hexazinon   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Metazaklor   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi 2,4,5-Triklorfenoxiättiksyra   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Imazapyr   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi PFAS 11   En gång 2014 -
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Totalaluminium   5 gånger per år 2007 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön AMPA   2 gånger per år 2012 2014
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Desisopropylatrazin   2 gånger per år 2012 2014
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön BAM   2 gånger per år 2012 2014
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Benso(b)fluoranten   2 gånger per år 2012 2012
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Benso(g,h,i)perylen   2 gånger per år 2012 2014
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Benso(k)fluoranten   2 gånger per år 2012 2012
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Bitertanol   2 gånger per år 2012 2014
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Kemisk syreförbrukning, Mn   1 gång per år 2012 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Desetylatrazin   2 gånger per år 2012 2014
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön 2,4-Diklorfenoxiättiksyra   2 gånger per år 2012 2014
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Etofumesat   2 gånger per år 2012 2014
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Fluor   1 gång per år 2012 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Vattenfärg   3 gånger per år 2009 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Fenoxaprop   2 gånger per år 2012 2014
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Heptaklor   2 gånger per år 2012 2014
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Hexazinon   2 gånger per år 2012 2014
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Indeno(1,2,3-cd)pyren   2 gånger per år 2012 2014
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Klorsulfuron   2 gånger per år 2012 2014
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Kvinmerac   2 gånger per år 2012 2014
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Metazaklor   2 gånger per år 2012 2014
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Magnesium   1 gång per år 2012 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Mangan   5 gånger per år 2007 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Nitrit   1 gång per år 2012 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Pendimetalin   2 gånger per år 2012 2014
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Antimon   2 gånger per år 2012 2014
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Selen   2 gånger per år 2012 2014
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Suspenderade ämnen   1 gång per år 2015 2015
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Terbutylazin   2 gånger per år 2012 2014
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön 2,4,5-Triklorfenoxiättiksyra   2 gånger per år 2012 2014
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Grumlighet   5 gånger per år 2007 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Uran   3 gånger per år 2008 2016
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Natrium   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Mangan   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Magnesium   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Nitrat + nitrit   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Totalaluminium   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Alifater   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 2,4-Diklorfenoxiättiksyra   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 BAM   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Bitertanol   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Iprodion   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Hexazinon   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Metazaklor   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 2,4,5-Triklorfenoxiättiksyra   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Imazapyr   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 PFAS 11   En gång 2014 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kemisk kontrollerande övervakningRVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakningAmmonium
Konduktivitet
Nitrat
pH
Kemisk operativ övervakningRVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakningAmmonium
Konduktivitet

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Natura 2000
Nitratdirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial