Skärån, vid Järbäck

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE622145-133660
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Skärån (WA32370039)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Skärån (WA32370039)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Skärån (WA32370039)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Skärån (WA32370039)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2019-11-06 16:44 av Länsstyrelsen i Skåne län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Skåne - 12
Kommun
Klippan - 1276
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Rönne å - SE96000
Åtgärdsområde
Rönne å
Startår
1982
Slutår
2019
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6217977
SWEREF99 TM Östlig: 386752

RT 90 2,5 gon V - X: 6221450
RT 90 2,5 gon V - Y: 1336600

WGS84 Latitud: 56.0934886579
WGS84 Longitud: 13.179685274

ETRS-89 Latitud: 56.09348
ETRS-89 Longitud: 13.17968

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Si160M Skärån, vid Järbäck
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag 23 Skärån, vid Järbäck
SRK, Rönne å Bottenfauna i vattendrag 23 Skärån, vid Järbäck

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Rönne å Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Var tredje år 1982 2011
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Påväxt-kiselalger   1 gång per år 2019 2019
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger 1 gång per år 2019 2019
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 1 gång per år 2019 2019
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Påväxt-kiselalger TDI-index för Kiselalger 1 gång per år 2019 2019
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Påväxt-kiselalger %PT för Kiselager 1 gång per år 2019 2019
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal 1 gång per år 2019 2019

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1997 2011
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 6 gånger per år 1997 2011
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1997 2011
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 1997 2011
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1997 2011
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 1997 2011
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 1997 2011
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1997 2011
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1997 2011
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 1997 2011
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 1997 2011
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1997 2011
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1997 2011
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1997 2011
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Försurning   6 gånger per år 1997 2011
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 1997 2011
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1997 2011