Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Ybbarpsån:Rönne å-Svenstorpssjön (SE622393-134839)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Ybbarpsån:Rönne å-Svenstorpssjön (SE622393-134839)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Ybbarpsån:Rönne å-Svenstorpssjön (SE622393-134839)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Ybbarpsån Östra Sorrödssjön in-Storarydsdammen U (WA39974932)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2019-06-12 12:42 av Länsstyrelsen i Skåne län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Skåne - 12
Kommun
Klippan - 1276
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Rönne å - SE96000
Åtgärdsområde
Rönne å
Startår
1978
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6218492
SWEREF99 TM Östlig: 396541

RT 90 2,5 gon V - X: 6221850
RT 90 2,5 gon V - Y: 1346400

WGS84 Latitud: 56.10032522
WGS84 Longitud: 13.3367552063

ETRS-89 Latitud: 56.10032
ETRS-89 Longitud: 13.33674

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Rönne å Bottenfauna i vattendrag 17 Ybbarpsån, Storarydsdamm. utl
SRK, Rönne å Metaller i vattenmossa 17 Ybbarpsån, Storarydsdamm. utl

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Rönne å Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Var tredje år 1978 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Rönne å Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen   1 gång per år 1987 -
SRK, Rönne å Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 1987 -
SRK, Rönne å Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1 gång per år 1987 -
SRK, Rönne å Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 1 gång per år 1987 -
SRK, Rönne å Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 1 gång per år 1987 -
SRK, Rönne å Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 1987 -
SRK, Rönne å Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen Arsenik 1 gång per år 1987 -
SRK, Rönne å Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen Krom 1 gång per år 1987 -
SRK, Rönne å Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen Zink 1 gång per år 1987 -
SRK, Rönne å Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen Koppar 1 gång per år 1987 -
SRK, Rönne å Metaller i vattenmossa Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 1987 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Operativ övervakningSRK, Rönne åBottenfauna