Höjden (nedlagt)

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE622776-159950
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Norr om Sommen (WA31288658)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Norr om Sommen (WA31288658)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Norr om Sommen (WA31288658)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Norr om Sommen (WA31288658)
Stationen skapades: 2015-01-13 09:54 av Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Östergötland - 05
Kommun
Boxholm - 0560
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Startår
2001
Slutår
2016

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön 2445 Höjden (nedlagt)
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi LST071 Höjden (nedlagt)
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 LST071 Höjden (nedlagt)

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi pH   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 pH   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Alkalinitet   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Alkalinitet   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Klorid   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Klorid   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Syrgas   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Konduktivitet   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Ammonium   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Sulfat   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Syrgas   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Konduktivitet   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Ammonium   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Sulfat   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Kalcium   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Järn   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Kalium   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Magnesium   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Mangan   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Natrium   1 gång per år 2001 2012
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Vattenfärg   1 gång per år 2014 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Järn   1 gång per år 2011 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Mangan   1 gång per år 2011 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Grumlighet   1 gång per år 2011 2016
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kalcium   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Järn   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kalium   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Natrium   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Mangan   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Magnesium   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Totalaluminium   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Alifater   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Nitrat + nitrit   1 gång per år 2001 2012
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Kemisk syreförbrukning, Mn   1 gång per år 2011 2016
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Nitrat + nitrit   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Totalaluminium   1 gång per år 2001 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Alifater   1 gång per år 2001 2012

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Natura 2000
Nitratdirektivet
Dricksvattenförekomster Nej Arbetsmaterial