Holjeån,Näsum, uppströms valvbro, nedströms kvarn

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE622831-141832
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  SKRÄBEÅN: Ivösjön-Lillån (Holjeån) (WA91202103)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  SKRÄBEÅN: Ivösjön-Lillån (Holjeån) (WA91202103)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  SKRÄBEÅN: Ivösjön-Lillån (Holjeån) (WA91202103)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  SKRÄBEÅN: Ivösjön-Lillån (Holjeån) (WA91202103)
Stationen skapades: 2015-01-23 16:57 av Länsstyrelsen i Skåne län
Senast uppdaterad: 2015-03-12 19:23 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Skåne - 12
Kommun
Bromölla - 1272
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Skräbeån - SE87000
Åtgärdsområde
Skräbeån
Startår
2010
Slutår
2010
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6225789
SWEREF99 TM Östlig: 468346

RT 90 2,5 gon V - X: 6228311
RT 90 2,5 gon V - Y: 1418323

WGS84 Latitud: 56,1760388044194
WGS84 Longitud: 14,490151256393

ETRS-89 Latitud: 56.17603
ETRS-89 Longitud: 14.49014

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Si55M Holjeån,Näsum, uppströms valvbro, nedströms kvarn

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Påväxt-kiselalger   1 gång per år 2010 2010
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger 1 gång per år 2010 2010
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 1 gång per år 2010 2010
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Påväxt-kiselalger TDI-index för Kiselalger 1 gång per år 2010 2010
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Påväxt-kiselalger %PT för Kiselager 1 gång per år 2010 2010
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal 1 gång per år 2010 2010