Skavebäck, Skave, nedströms järnväg

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE622946-131202
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Skavebäck (WA39242020)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Skavebäck (WA39242020)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Skavebäck (WA39242020)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Skavebäck (WA39242020)
Stationen skapades: 2019-11-06 18:30 av Länsstyrelsen i Skåne län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Skåne - 12
Kommun
Helsingborg - 1283
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Vege å - SE95000
Åtgärdsområde
Vege å
Startår
2019
Slutår
2019
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6225703
SWEREF99 TM Östlig: 362102

RT 90 2,5 gon V - X: 6229467
RT 90 2,5 gon V - Y: 1312027

WGS84 Latitud: 56,1563708664626
WGS84 Longitud: 12,7797729290243

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Si166M Skavebäck, Skave, nedströms järnväg

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Påväxt-kiselalger   1 gång per år 2019 2019
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger 1 gång per år 2019 2019
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 1 gång per år 2019 2019
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Påväxt-kiselalger TDI-index för Kiselalger 1 gång per år 2019 2019
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Påväxt-kiselalger %PT för Kiselager 1 gång per år 2019 2019
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal 1 gång per år 2019 2019