Hasslarpsån,Välinge

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE623160-131418
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  HASSLARPSÅN:Vege å-Skavebäck (WA98077428)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  HASSLARPSÅN:Vege å-Skavebäck (WA98077428)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  HASSLARPSÅN:Vege å-Skavebäck (WA98077428)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  HASSLARPSÅN:Vege å-Skavebäck (WA98077428)
Stationen skapades: 2015-06-22 19:00 av Länsstyrelsen i Skåne län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Skåne - 12
Kommun
Helsingborg - 1283
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Vege å - SE95000
Åtgärdsområde
Vege å
Startår
2008
Slutår
2008
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6227865
SWEREF99 TM Östlig: 364233

RT 90 2,5 gon V - X: 6231606
RT 90 2,5 gon V - Y: 1314185

WGS84 Latitud: 56,1763961178795
WGS84 Longitud: 12,8129582752376

ETRS-89 Latitud: 56.17639
ETRS-89 Longitud: 12.81295

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne V02 Hasslarpsån,Välinge

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Påväxt-kiselalger   En gång 2008 2008
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2008 2008
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar En gång 2008 2008
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Påväxt-kiselalger TDI-index för Kiselalger En gång 2008 2008
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Påväxt-kiselalger %PT för Kiselager En gång 2008 2008
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal En gång 2008 2008