Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Pinnån: Rönne å-Hjälmsjön (WA27985066)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Pinnån: Rönne å-Hjälmsjön (WA27985066)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Pinnån: Rönne å-Hjälmsjön (WA27985066)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Pinnån: Rönne å-Hjälmsjön (WA27985066)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:45 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Skåne - 12
Kommun
Klippan - 1276
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Rönne å - SE96000
Åtgärdsområde
Rönne å
Startår
1978
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6229739
SWEREF99 TM Östlig: 383966

RT 90 2,5 gon V - X: 6233250
RT 90 2,5 gon V - Y: 1333950

WGS84 Latitud: 56.1984376085
WGS84 Longitud: 13.1298041888

ETRS-89 Latitud: 56.19843
ETRS-89 Longitud: 13.12980

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Rönne å Bottenfauna i vattendrag 44 Pinnån, utlf ur Kopparmölledamm
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag 44 Pinnån, utlf ur Kopparmölledamm
SRK, Rönne å Metaller i vattenmossa 44 Pinnån, utlf ur Kopparmölledamm

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Rönne å Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Var tredje år 1978 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   12 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 12 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 12 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 1997 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   12 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 12 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 12 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   12 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 1987 -
SRK, Rönne å Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen Arsenik 1 gång per år 1987 -
SRK, Rönne å Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen Krom 1 gång per år 1987 -
SRK, Rönne å Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen Zink 1 gång per år 1987 -
SRK, Rönne å Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen Koppar 1 gång per år 1987 -
SRK, Rönne å Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen   1 gång per år 1987 -
SRK, Rönne å Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1 gång per år 1987 -
SRK, Rönne å Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 1987 -
SRK, Rönne å Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 1 gång per år 1987 -
SRK, Rönne å Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 1 gång per år 1987 -
SRK, Rönne å Metaller i vattenmossa Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 1987 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Försurning   12 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 12 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1978 -