Hunserödsbäcken, vid Ällekärr, uppströms Ellenbergavägen

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE623892-132426
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Hunserödsbäcken (Pråmmöllebäcken) (WA24076124)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Hunserödsbäcken (Pråmmöllebäcken) (WA24076124)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Hunserödsbäcken (Pråmmöllebäcken) (WA24076124)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Hunserödsbäcken (Pråmmöllebäcken) (WA24076124)
Stationen skapades: 2019-11-06 17:29 av Länsstyrelsen i Skåne län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Skåne - 12
Kommun
Ängelholm - 1292
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Rönne å - SE96000
Åtgärdsområde
Rönne å
Startår
2019
Slutår
2019
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6235296
SWEREF99 TM Östlig: 374222

RT 90 2,5 gon V - X: 6238923
RT 90 2,5 gon V - Y: 1324265

WGS84 Latitud: 56,2458567159812
WGS84 Longitud: 12,9702209980428

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Si163M Hunserödsbäcken, vid Ällekärr, uppströms Ellenbergavägen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Påväxt-kiselalger   1 gång per år 2019 2019
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger 1 gång per år 2019 2019
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 1 gång per år 2019 2019
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Påväxt-kiselalger TDI-index för Kiselalger 1 gång per år 2019 2019
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Påväxt-kiselalger %PT för Kiselager 1 gång per år 2019 2019
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal 1 gång per år 2019 2019