Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Associerade vatten:
Stationen skapades: 2015-01-12 13:50 av Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Senast uppdaterad: 2019-03-20 12:27 av Länsstyrelsen i Södermanlands län
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Stockholm - 01
Kommun
Södertälje - 0181
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Åtgärdsområde
Startår
2012
Slutår
-

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi VT Södertälje sjukhus

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi pH   Vart annat år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Alkalinitet   Vart annat år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Nitrat   Vart annat år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Konduktivitet   Vart annat år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Ammonium   Vart annat år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Klorid   Vart annat år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Magnesium   Vart annat år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Mangan   Vart annat år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Natrium   Vart annat år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Kalium   Vart annat år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Järn   Vart annat år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Kalcium   Vart annat år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Syrgas   Vart annat år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Sulfat   Vart annat år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Totalaluminium   Vart annat år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi PFAS 11   Var fjärde år 2013 -

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Dricksvattenförekomster Nej Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000