Bottnaryd

  • Arkivläge
  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE624360-164184
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Bottnaryd (WA31425022)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Bottnaryd (WA31425022)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Bottnaryd (WA31425022)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Bottnaryd (WA31425022)
Stationen skapades: 2015-01-12 09:56 av Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Jönköping - 06
Kommun
Jönköping - 0680
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Nissan - SE101000
Åtgärdsområde
Startår
2007
Slutår
2016

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Natura 2000
Nitratdirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial