Långhultsbäcken,alias Svartabäcken uppströms väg, referens

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE624765-133005
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Svartabäcken (Långhultsbäcken) (WA21913006)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Svartabäcken (Långhultsbäcken) (WA21913006)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Svartabäcken (Långhultsbäcken) (WA21913006)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Svartabäcken (Långhultsbäcken) (WA21913006)
Stationen skapades: 2015-01-23 16:58 av Länsstyrelsen i Skåne län
Senast uppdaterad: 2015-03-12 19:23 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Skåne - 12
Kommun
Ängelholm - 1292
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Rönne å - SE96000
Åtgärdsområde
Rönne å
Startår
2012
Slutår
2012
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6244088
SWEREF99 TM Östlig: 379901

RT 90 2,5 gon V - X: 6247654
RT 90 2,5 gon V - Y: 1330051

WGS84 Latitud: 56,3262753554968
WGS84 Longitud: 13,0578099026289

ETRS-89 Latitud: 56.32627
ETRS-89 Longitud: 13.05780

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - Kalkeffektuppföljning/RMÖ Lst Skåne Si79M Långhultsbäcken,alias Svartabäcken uppströms väg, referens

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - Kalkeffektuppföljning/RMÖ Lst Skåne Påväxt-kiselalger   En gång 2012 2012
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - Kalkeffektuppföljning/RMÖ Lst Skåne Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2012 2012
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - Kalkeffektuppföljning/RMÖ Lst Skåne Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar En gång 2012 2012
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - Kalkeffektuppföljning/RMÖ Lst Skåne Påväxt-kiselalger TDI-index för Kiselalger En gång 2012 2012
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - Kalkeffektuppföljning/RMÖ Lst Skåne Påväxt-kiselalger %PT för Kiselager En gång 2012 2012
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - Kalkeffektuppföljning/RMÖ Lst Skåne Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal En gång 2012 2012