Ljunghemmen

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE625724-133042
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Laholm (SE626661-132830)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Laholm (SE626661-132830)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Laholm (SE626661-132830)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Östra Karup-Våxtorp (WA92619131)
Stationen skapades: 2012-08-30 12:58 av Länsstyrelsen i Hallands län
Senast uppdaterad: 2020-04-01 13:54
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Halland - 13
Kommun
Laholm - 1381
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Stensån - SE97000
Åtgärdsområde
Stensån
Startår
2008
Slutår
2009
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6253682
SWEREF99 TM Östlig: 380165

RT 90 2,5 gon V - X: 6257249
RT 90 2,5 gon V - Y: 1330427

WGS84 Latitud: 56,4124857840712
WGS84 Longitud: 13,0576956933076

ETRS-89 Latitud: 56.41248
ETRS-89 Longitud: 13.05769

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Hallands län, GDP, Grundvatten påverkat av jordbruk och tätort Grundvattenkemi i Hallands län Ljunghemmen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Hallands län, GDP, Grundvatten påverkat av jordbruk och tätort Grundvattenkemi i Hallands län pH   1 gång per år 2008 2009
RMÖ, Hallands län, GDP, Grundvatten påverkat av jordbruk och tätort Grundvattenkemi i Hallands län Alkalinitet   1 gång per år 2008 2009
RMÖ, Hallands län, GDP, Grundvatten påverkat av jordbruk och tätort Grundvattenkemi i Hallands län Arsenik   1 gång per år 2008 2009
RMÖ, Hallands län, GDP, Grundvatten påverkat av jordbruk och tätort Grundvattenkemi i Hallands län Kadmium och kadmiumföreningar   1 gång per år 2008 2009
RMÖ, Hallands län, GDP, Grundvatten påverkat av jordbruk och tätort Grundvattenkemi i Hallands län Kvicksilver och kvicksilverföreningar   1 gång per år 2008 2009
RMÖ, Hallands län, GDP, Grundvatten påverkat av jordbruk och tätort Grundvattenkemi i Hallands län Klorid   1 gång per år 2008 2009
RMÖ, Hallands län, GDP, Grundvatten påverkat av jordbruk och tätort Grundvattenkemi i Hallands län Kalium   1 gång per år 2008 2009
RMÖ, Hallands län, GDP, Grundvatten påverkat av jordbruk och tätort Grundvattenkemi i Hallands län Järn   1 gång per år 2008 2009
RMÖ, Hallands län, GDP, Grundvatten påverkat av jordbruk och tätort Grundvattenkemi i Hallands län Kalcium   1 gång per år 2008 2009
RMÖ, Hallands län, GDP, Grundvatten påverkat av jordbruk och tätort Grundvattenkemi i Hallands län Ammonium   1 gång per år 2008 2009
RMÖ, Hallands län, GDP, Grundvatten påverkat av jordbruk och tätort Grundvattenkemi i Hallands län Konduktivitet   1 gång per år 2008 2009
RMÖ, Hallands län, GDP, Grundvatten påverkat av jordbruk och tätort Grundvattenkemi i Hallands län Sulfat   1 gång per år 2008 2009
RMÖ, Hallands län, GDP, Grundvatten påverkat av jordbruk och tätort Grundvattenkemi i Hallands län Bly och blyföreningar   1 gång per år 2008 2009
RMÖ, Hallands län, GDP, Grundvatten påverkat av jordbruk och tätort Grundvattenkemi i Hallands län Nitrat   1 gång per år 2008 2009
RMÖ, Hallands län, GDP, Grundvatten påverkat av jordbruk och tätort Grundvattenkemi i Hallands län Natrium   1 gång per år 2008 2009
RMÖ, Hallands län, GDP, Grundvatten påverkat av jordbruk och tätort Grundvattenkemi i Hallands län Magnesium   1 gång per år 2008 2009
RMÖ, Hallands län, GDP, Grundvatten påverkat av jordbruk och tätort Grundvattenkemi i Hallands län Mangan   1 gång per år 2008 2009
RMÖ, Hallands län, GDP, Grundvatten påverkat av jordbruk och tätort Grundvattenkemi i Hallands län Totalaluminium   1 gång per år 2008 2009

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Dricksvattenförekomster Nej Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000