Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  SE654029-150007 (WA20608848)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  SE654029-150007 (WA20608848)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  SE654029-150007 (WA20608848)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  SE654029-150007 (WA20608848)
Stationen skapades: 2015-01-13 09:54 av Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Senast uppdaterad: 2016-02-09 15:15 av Länsstyrelsen i Östergötlands län
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Östergötland - 05
Kommun
Finspång - 0562
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Nyköpingsån - SE65000
Åtgärdsområde
Startår
1999
Slutår
-

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön 148 Byle
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi LST067 Byle
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 LST067 Byle

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön pH   3 gånger per år 2009 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Alkalinitet   1 gång per år 2016 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Koppar   1 gång per år 2016 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Arsenik   1 gång per år 2008 2008
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Ammonium   4 gånger per år 2007 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Konduktivitet   4 gånger per år 2007 2016
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Bentazon   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Cyanazin   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Diklorprop   - 1999 -
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater   1 gång per år 2014 2014
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Koppar   10 gånger per år 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Bentazon   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Cyanazin   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Koppar   10 gånger per år 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Atrazin   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Diuron   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Isoproturon   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Simazin   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Sulfat   1 gång per år 1999 2005
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Atrazin   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Diuron   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Isoproturon   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Simazin   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Dimetoat   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kloridazon   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 MCPA   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Metamitron   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Metribuzin   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Metsulfuronmetyl   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi pH   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Alkalinitet   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Dimetoat   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Kloridazon   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi MCPA   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Metamitron   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Ammonium   2 gånger per år 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Arsenik   En gång 2008 2008
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Konduktivitet   2 gånger per år 1999 -
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Totalaluminium   4 gånger per år 2007 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Kalcium   1 gång per år 2016 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Kemisk syreförbrukning, Mn   1 gång per år 2016 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Vattenfärg   2 gånger per år 2009 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Järn   4 gånger per år 2007 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Magnesium   1 gång per år 2016 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Mangan   4 gånger per år 2007 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Nitrit   1 gång per år 2016 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Temperatur   8 gånger per år 2007 2009
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Grumlighet   4 gånger per år 2007 2016
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 pH   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Alkalinitet   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Arsenik   En gång 2008 2008
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kadmium och kadmiumföreningar   2 gånger per år 1999 2005
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Klorid   1 gång per år 1999 2005
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Konduktivitet   2 gånger per år 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Ammonium   2 gånger per år 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Diklorprop   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Kadmium och kadmiumföreningar   2 gånger per år 1999 2005
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Klorid   1 gång per år 1999 2005
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Sulfat   1 gång per år 1999 2005
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Metribuzin   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Metsulfuronmetyl   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Tifensulfuronmetyl   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Syrgas   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Kalcium   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Järn   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Kalium   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Natrium   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Mangan   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Magnesium   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Nitrat + nitrit   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Totalaluminium   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Alifater   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi 2,4-Diklorfenoxiättiksyra   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi BAM   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Bitertanol   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Iprodion   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Hexazinon   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Metazaklor   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi 2,4,5-Triklorfenoxiättiksyra   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi PFAS 11   En gång 2014 -
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön Uran   Vart annat år 2008 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Tifensulfuronmetyl   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Syrgas   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kalcium   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Järn   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kalium   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Natrium   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Mangan   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Magnesium   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Nitrat + nitrit   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Totalaluminium   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Alifater   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 2,4-Diklorfenoxiättiksyra   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 BAM   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Bitertanol   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Iprodion   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Hexazinon   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Metazaklor   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 2,4,5-Triklorfenoxiättiksyra   - 1999 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 PFAS 11   En gång 2014 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kemisk kontrollerande övervakningRVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakningAmmonium
Konduktivitet
pH
Kemisk operativ övervakningRVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakningAmmonium
Konduktivitet

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning Version  
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000