Stensån, Hemmeslövs gård

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE625964-132183
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Stensån (Örebäcken-L Stensån) (SE625668-133029)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Stensån (SE625937-132613)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Stensån (SE625937-132613)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Stensån (WA68110960)
Stationen skapades: 2015-06-16 17:05 av Länsstyrelsen i Skåne län
Senast uppdaterad: 2019-01-09 16:12 av Länsstyrelsen i Skåne län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Skåne - 12
Kommun
Båstad - 1278
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Stensån - SE97000
Åtgärdsområde
Stensån
Startår
2008
Slutår
2008
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6255978
SWEREF99 TM Östlig: 371545

RT 90 2,5 gon V - X: 6259648
RT 90 2,5 gon V - Y: 1321830

WGS84 Latitud: 56,4308365061599
WGS84 Longitud: 12,9169557542359

ETRS-89 Latitud: 56.43083
ETRS-89 Longitud: 12.91695

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne M003 Stensån, Hemmeslövs gård

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Påväxt-kiselalger   1 gång per år 2008 2008
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger 1 gång per år 2008 2008
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 1 gång per år 2008 2008
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Påväxt-kiselalger TDI-index för Kiselalger 1 gång per år 2008 2008
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Påväxt-kiselalger %PT för Kiselager 1 gång per år 2008 2008
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal 1 gång per år 2008 2008