Stensån,Hemmeslövsstrand uppströms vägbro

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE625977-131917
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Stensån (Mynningen-Örebäcken) (SE625997-131932)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Stensån (SE625937-132613)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Stensån (SE625937-132613)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  STENSÅN:Havet-Järnvägen (WA15352547)
Stationen skapades: 2015-01-23 16:57 av Länsstyrelsen i Skåne län
Senast uppdaterad: 2021-12-16 12:47 av Länsstyrelsen i Skåne län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Skåne - 12
Kommun
Båstad - 1278
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Stensån - SE97000
Åtgärdsområde
Stensån
Startår
2008
Slutår
2008
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6256182
SWEREF99 TM Östlig: 368829

RT 90 2,5 gon V - X: 6259884
RT 90 2,5 gon V - Y: 1319115

WGS84 Latitud: 56,4319213231658
WGS84 Longitud: 12,8728448670437

ETRS-89 Latitud: 56.43098
ETRS-89 Longitud: 12.87382

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Si1M Stensån,Hemmeslövsstrand uppströms vägbro

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Påväxt-kiselalger   1 gång per år 2008 2008
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger 1 gång per år 2008 2008
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 1 gång per år 2008 2008
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Påväxt-kiselalger TDI-index för Kiselalger 1 gång per år 2008 2008
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Påväxt-kiselalger %PT för Kiselager 1 gång per år 2008 2008
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal - 2008 2008