Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Mattmar (WA94143647)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Mattmar (WA94143647)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Mattmar (WA94143647)
Stationen skapades: 2015-01-20 16:09 av Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Senast uppdaterad: 2015-03-03 09:51 av Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Jämtland - 23
Kommun
Åre - 2321
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Indalsälven - SE40000
Åtgärdsområde
Startår
2010
Slutår
-

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet 2272 Mattmar
VER, Verifiering av grundvattenkemi Jämtlands län Verifiering grundvattenkemi Mattmar

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet pH   1 gång per år 2010 2012
VER, Verifiering av grundvattenkemi Jämtlands län Verifiering grundvattenkemi Arsenik   En gång 2012 -
VER, Verifiering av grundvattenkemi Jämtlands län Verifiering grundvattenkemi Bekämpningsmedel   En gång 2012 -
VER, Verifiering av grundvattenkemi Jämtlands län Verifiering grundvattenkemi Kadmium och kadmiumföreningar   En gång 2012 -
VER, Verifiering av grundvattenkemi Jämtlands län Verifiering grundvattenkemi Kvicksilver och kvicksilverföreningar   En gång 2012 -
VER, Verifiering av grundvattenkemi Jämtlands län Verifiering grundvattenkemi Klorid   En gång 2012 -
VER, Verifiering av grundvattenkemi Jämtlands län Verifiering grundvattenkemi Sulfat   En gång 2012 -
VER, Verifiering av grundvattenkemi Jämtlands län Verifiering grundvattenkemi 1,2-dikloretan   En gång 2012 -
VER, Verifiering av grundvattenkemi Jämtlands län Verifiering grundvattenkemi Bly och blyföreningar   En gång 2012 -
VER, Verifiering av grundvattenkemi Jämtlands län Verifiering grundvattenkemi Nickel och nickelföreningar   En gång 2012 -
VER, Verifiering av grundvattenkemi Jämtlands län Verifiering grundvattenkemi Polyaromatiska kolväten (PAH)   En gång 2012 -
VER, Verifiering av grundvattenkemi Jämtlands län Verifiering grundvattenkemi Ammonium   En gång 2012 -
VER, Verifiering av grundvattenkemi Jämtlands län Verifiering grundvattenkemi Konduktivitet   En gång 2012 -
VER, Verifiering av grundvattenkemi Jämtlands län Verifiering grundvattenkemi Nitrat   En gång 2012 -
VER, Verifiering av grundvattenkemi Jämtlands län Verifiering grundvattenkemi Natrium   En gång 2012 -
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Kalcium   1 gång per år 2010 2012
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Vattenfärg   1 gång per år 2010 2012
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Järn   1 gång per år 2010 2012
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Magnesium   1 gång per år 2010 2012
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Mangan   1 gång per år 2010 2012
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Grumlighet   1 gång per år 2010 2012
VER, Verifiering av grundvattenkemi Jämtlands län Verifiering grundvattenkemi Triklormetan (kloroform)   En gång 2012 -
VER, Verifiering av grundvattenkemi Jämtlands län Verifiering grundvattenkemi Zink   En gång 2012 -
VER, Verifiering av grundvattenkemi Jämtlands län Verifiering grundvattenkemi Koppar   En gång 2012 -
VER, Verifiering av grundvattenkemi Jämtlands län Verifiering grundvattenkemi Trikloreten och Tetrakloreten   En gång 2012 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kemisk kontrollerande övervakningVER, Verifiering av grundvattenkemi Jämtlands länAmmonium
Konduktivitet
Nitrat

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000