Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  SE649550-154297 (WA85207114)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  SE649550-154297 (WA85207114)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  SE649550-154297 (WA85207114)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  SE649550-154297 (WA85207114)
Stationen skapades: 2015-01-13 09:54 av Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Senast uppdaterad: 2019-04-17 08:26 av Länsstyrelsen i Östergötlands län
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Östergötland - 05
Kommun
Norrköping - 0581
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE67068
Åtgärdsområde
Startår
2013
Slutår
-

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 'LST016 Östra Husby VT502
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi 'LST016 Östra Husby VT502

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi pH   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 pH   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Alkalinitet   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Alkalinitet   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Klorid   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Klorid   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Atrazin   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Sulfat   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Atrazin   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Konduktivitet   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Ammonium   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Sulfat   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Ammonium   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Konduktivitet   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Bentazon   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Cyanazin   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Diklorprop   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Dimetoat   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Diuron   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Glyfosat   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Isoproturon   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Simazin   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Diuron   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Isoproturon   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Simazin   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Bentazon   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Cyanazin   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Diklorprop   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Dimetoat   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Glyfosat   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Totalaluminium   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Kalcium   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Järn   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Kalium   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Kloridazon   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi MCPA   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Metamitron   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Metribuzin   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Metsulfuronmetyl   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Magnesium   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Mangan   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Natrium   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Nitrat + nitrit   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Tifensulfuronmetyl   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Syrgas   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kloridazon   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 MCPA   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Metamitron   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Metribuzin   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Metsulfuronmetyl   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Tifensulfuronmetyl   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kalcium   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Järn   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kalium   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Natrium   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Mangan   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Magnesium   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Nitrat + nitrit   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Totalaluminium   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Syrgas   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi 2,4,5-Triklorfenoxiättiksyra   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi 2,4-Diklorfenoxiättiksyra   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Alifater   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi BAM   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Bitertanol   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Klopyralid   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Etofumesat   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Fenoxaprop   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Fluroxipyr   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Hexazinon   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Imazapyr   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Metazaklor   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Terbutylazin   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi PFAS 11   Två gånger 2015 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Alifater   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 2,4-Diklorfenoxiättiksyra   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 BAM   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Bitertanol   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Etofumesat   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Fenoxaprop   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Fluroxipyr   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Klopyralid   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Terbutylazin   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Hexazinon   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Metazaklor   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 2,4,5-Triklorfenoxiättiksyra   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Imazapyr   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 PFAS 11   Två gånger 2015 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kemisk kontrollerande övervakningVER, Östergötland, grundvattenkemiAmmonium
Konduktivitet
pH
Syrgas

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Natura 2000
Nitratdirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial