Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Örsjöån: Jansabäcken - källan (WA89755884)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Örsjöån: Jansabäcken - källan (WA89755884)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Örsjöån: Jansabäcken - källan (WA89755884)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Örsjöån: Jansabäcken - källan (WA89755884)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 15:02 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Kalmar - 08
Kommun
Nybro - 0881
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Hagbyån - SE78000
Åtgärdsområde
Halltorpsån-Hagbyån-Hagby
Startår
2004
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6285148
SWEREF99 TM Östlig: 545906

RT 90 2,5 gon V - X: 6286781
RT 90 2,5 gon V - Y: 1496607

WGS84 Latitud: 56.7081298812
WGS84 Longitud: 15.7498369947

ETRS-89 Latitud: 56.70812
ETRS-89 Longitud: 15.74982

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning 08STA5078 Kvarnefors damm

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Ljusförhållanden   12 gånger per år 2004 -
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Ljusförhållanden Vattenfärg 12 gånger per år 2004 -
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Temperaturförhållande   12 gånger per år 2004 -
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 2004 -
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 2004 -
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 2004 -
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Försurning   12 gånger per år 2004 -
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Försurning pH 12 gånger per år 2004 -
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 2004 -
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 2011 -
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 12 gånger per år 2011 -
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 12 gånger per år 2011 -
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 12 gånger per år 2011 -
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 12 gånger per år 2011 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Kalmar länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenVattenfärg
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
TemperaturförhållandeTemperatur