KEU, Kalmar län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Kalmar län
KEU, Kalkeffektuppföljning
1977
-
Pågående
Kalmar
Östergötland
Kronoberg
Blekinge
2011-04-05 13:21
2022-03-02 14:27
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Abborregöl norr SE634171-152126 Abborregöl norr 08STA3969 Emån
2 Alsbogöl utlo SE628573-148867 Alsbogöl utlo 08STA5002 Hagbyån
3 Alsjösjön utlo SE627802-148917 Alsjösjön utlo 08STA3726 Alsjösjön Lyckebyån
4 Alsterån Getebro SE632033-152167 Getebro PV014 Alsterån: Hornsödammen - Barnebosjön Alsterån
5 Alsterån Järnvägsbron Kvilleholm SE631894-152801 Alsterån Järnvägsbron Kvilleholm EF076 Alsterån: Tohagebäcken - Hornsödammen Alsterån
6 Alsterån, Strömsfors SE631695-153143 Alsterån, Strömsfors EF059 Alsterån: Tohagebäcken - Hornsödammen Alsterån
7 Andsjöbäcken SE630184-148516 Andsjöbäcken 08STA4264 Ljungbyån
8 Anen utlo SE640982-151457 Anen utlo 08STA3541 Botorpsströmmen
9 Applerumeån SE634272-153859 Applerumeån Applerumeån Ligger utanför HARO
10 Arvesjön utlo SE633212-150968 Arvesjön utlo 08STA3788 Alsterån
11 Axebo sjö utlo SE634338-149041 Axebo sjö utlo 08STA3820 Axebo Sjö Emån
12 Bastsjön utlo SE627391-149575 Bastsjön utlo 08STA3719 Bastsjön Hagbyån
13 Bjärkhult SE637324-151216 Bjärkhult PV023 Bjärkeån Virån
14 Bjärsjön SE632510-151014 Bjärsjön NF031 Bjärssjön Alsterån
15 Bjärssjön NV strand SE632512-150916 Bjärssjön NV strand 08STA5074 Bjärssjön Alsterån
16 Björkhultssjöns utlopp SE632850-149300 Björkhultssjöns utlopp 08STA5101 Björkhultssjön Alsterån
17 Björkkärret SE641266-151017 Björkkärret 08STA5057 Botorpsströmmen
18 Boasjö SE632455-150468 Boasjö NF033 Boasjö Alsterån
19 Boasjö utlo SE632478-150603 Boasjö utlo 08STA3946 Alsterån
20 Bogöl utlo SE640057-152632 Bogöl utlo 08STA4226 Bogöl Botorpsströmmen
21 Bredasjösjön utlo SE626902-149013 Bredasjösjön utlo 08STA5093 Lyckebyån
22 Broasjö utlo SE633698-149771 Broasjö utlo 08STA3803 Alsterån
23 Bysjön utlo SE636015-149672 Bysjön utlo 08STA4192 Gårdvedaån: Emån - Flaten Emån
24 Bäck fr. Axebosjö SE634315-149058 Bäck fr. Axebosjö PV017 Kattebäck Emån
25 Bällstorp SE625397-150564 Bällstorp BF050 Hillmansbäcken: Trankvillsån - källan Bruatorpsån
26 Bällstorp SE625399-150570 Bällstorp 08STA5004 Hillmansbäcken: Trankvillsån - källan Bruatorpsån
27 Böta kvarn, Alsterån SE632323-152036 Böta kvarn, Alsterån 08STA3398 Alsterån: Trändeån - Hultsnäsesjön Alsterån
28 Böta kvarn, Trändeån SE632342-152041 Böta kvarn, Trändeån PV016 Trändeån: Alsterån - Lilla Sinnern Alsterån
29 Böta kvarn, Trändeån SE632354-152037 Böta kvarn, Trändeån 08STA3385 Trändeån: Alsterån - Lilla Sinnern Alsterån
30 Derasjö utlo SE630105-148674 Derasjö utlo 08STA3648 Ljungbyån
31 Derasjön SE630140-148664 Derasjön NF047 Derasjö Ljungbyån
32 Ellingsmålasjön utlo SE626588-148578 Ellingsmålasjön utlo 08STA3678 Ellingsmålasjön Lyckebyån
33 Er-sjön inlo SE627850-148400 Er-sjön inlo 08STA3729 Lyckebyån
34 Fagrasjö södr SE632218-150808 Fagrasjö södr 08STA3883 Ljusegöl Alsterån
35 Fantgöl utlo SE627938-149614 Fantgöl utlo 08STA5092 Hagbyån
36 Flaken SE626885-147469 Flaken BF106 Nättrabyån
37 Flaken utlo SE626837-147492 Flaken utlo 08STA3741 Flaken Nättrabyån
38 Flåtsjön utlo SE636824-150939 Flåtsjön utlo 08STA4261 Flåtsjön Virån
39 Flädingstorpasjön utlo SE626910-148860 Flädingstorpasjön utlo 08STA3746 Lyckebyån
40 Fröseke, Alsterån SE631347-149792 Fröseke, Alsterån 08STA4234 ALSTERÅN: Uvasjön - Lillån Alsterån
41 Försjö SE633919-152479 Försjö NF023 Försjö Emån
42 Försjö södr SE633848-152390 Försjö södr 08STA3769 Försjö Emån
43 Försjön utlo SE636981-151616 Försjön utlo 08STA3170 Virån
44 Försjön utlo SE639691-152761 Försjön utlo 08STA4219 Botorpsströmmen
45 Gethällsberget SE633897-152537 Gethällsberget 08STA4268 Emån
46 Gransjösjön SE629069-148859 Gransjösjön NF054 Gransjösjön Hagbyån
47 Gransjösjön utlo SE629048-148894 Gransjösjön utlo 08STA3638 Gransjösjön Hagbyån
48 Grytsjön utlo SE632713-150026 Grytsjön utlo 08STA4128 Grytsjön Alsterån
49 Grönskåra sm 105 SE632791-149585 Grönskåra sm 105 08STA4223 BADEBODAÅN: Bäsebäck - Kiasjön Alsterån
50 Grönösjön utlo SE630004-147897 Grönösjön utlo 08STA5069 Grönösjön Lyckebyån
51 Gullabobäcken, Trankvill SE625478-150650 Gullabobäcken, Trankvill 08STA5076 Trankvillsån: Torsåsån - Bultbäcken Bruatorpsån
52 Gummegöl östr SE632723-150670 Gummegöl östr 08STA4126 Gummegöl Alsterån
53 Gunngöl utlo SE627637-149371 Gunngöl utlo 08STA5005 Hagbyån
54 Gusemålabäcken SE627517-148677 Gusemålabäcken BF055 Gusemålabäcken: Lyckebyån - Ödevaten Lyckebyån
55 Gåpen utlo SE634766-148917 Gåpen utlo 08STA5042 Emån
56 Gårdvedaån, bro innan inflöde SE635869-150107 Gårdvedån före inflödet i Emån PV020 Gårdvedaån: Emån - Flaten Emån
57 Gökhultesjön östr SE633980-152848 Gökhultesjön östr 08STA4420 Gökhultesjön Emån
58 Hagbyån nedstr Örsjökvarn SE628644-149677 Hagbyån, nedströms Örsjökvarn PV032 Örsjöån: Jansabäcken - källan Hagbyån
59 Hagbyån runtorp SE627436-151032 Hagbyån Runtorp 08STA3359 Hagbyån: mynningen nvs Kalmarsund - Svartabäcken Hagbyån
60 Hallasjön utlo SE624970-150143 Hallasjön utlo 08STA3698 Bruatorpsån
61 Halvtunnan utlo SE626415-147915 Halvtunnan utlo 08STA3674 Nättrabyån
62 Hesjön SE636361-149941 Hesjön NF012 Hesjön Emån
63 Hesjön utlo SE636297-149877 Hesjön utlo 08STA3299 Emån
64 Hjorten utlo SE639617-148271 Hjorten utlo 08STA3216 Hjorten Motala ström
65 Hjortesjön utlo SE635388-148457 Hjortesjön utlo 08STA3263 Hjortesjön Emån
66 Hultebräan utlo SE627971-149853 Hultebräan utlo 08STA3668 Hultebräan Hagbyån
67 Hälleberga uppstr doserare SE630411-149247 Hälleberga uppstr doserare 08STA5059 Ljungbyån: Orranäsasjön - Norra Flottbäcken Ljungbyån
68 Hällesjön utlo SE640015-152591 Hällesjön utlo 08STA4252 Hällesjön Botorpsströmmen
69 Hästasjö utlo SE634444-148819 Hästasjö utlo 08STA5045 Emån
70 Igelsjön utlo SE637162-148891 Igelsjön utlo 08STA4245 Emån
71 Iglasjön SE624894-150133 Iglasjön NF063 Iglasjön Bruatorpsån
72 Iglasjön utlo SE624898-150135 Iglasjön utlo 08STA3696 Iglasjön Bruatorpsån
73 Karlslunda SE627194-150555 Karlslunda 08STA5009 Kustområde
74 Kiasjön utlo SE633019-149124 Kiasjön utlo 08STA3938 Alsterån
75 Kleven SE632585-150940 Kleven BF034 BADEBODAÅN: Bäsebäck - Kiasjön Alsterån
76 Kleven SE632598-150926 Kleven NF032 Kleven Alsterån
77 Kleven utlo SE632594-150933 Kleven utlo 08STA3955 BADEBODAÅN: Bäsebäck - Kiasjön Alsterån
78 Klogöl mitt SE634109-152083 Klogöl mitt 08STA3978 Emån
79 Kolflysjön utlo SE628106-149613 Kolflysjön utlo 08STA4125 Hagbyån
80 Korpebogöl utlopp SE641332-151132 Korpebogöl utlopp 08STA5058 Botorpsströmmen
81 Kroksjön utlo SE639942-152348 Kroksjön utlo 08STA5029 Kroksjön Botorpsströmmen
82 Kulebo SE625363-150763 Kulebo PV008 Torsåsån: Tjärekullaån - Trankvillsån Bruatorpsån
83 Kvarnefors damm SE628678-149660 Kvarnefors damm 08STA5078 Örsjöån: Jansabäcken - källan Hagbyån
84 Kvarnfors SE628471-151970 Smedstorpsån: Ljungbyån - Äspebäcken Ljungbyån
85 Kvarngölen utlo SE639712-152574 Kvarngölen utlo 08STA5010 Försjöbäcken Botorpsströmmen
86 Kvarnmålen upstr kdos SE629189-148070 Kvarnmålen uppstr kdos 08STA4383 Lyckebyån: Bjurbäcken - Yggersrydsjön Lyckebyån
87 Kvarnsjön utlo SE627385-149694 Kvarnsjön utlo 08STA4267 Hagbyån
88 Kvarnsjön utlo SE638914-153906 Kvarnsjön utlo 08STA5030 Kvarnsjön Kustområde
89 Kyrksjön SE626660-148720 Kyrksjön NF095 Kyrksjön Lyckebyån
90 Källstorp SE628545-152049 Källstorp PV010 Ljungbyån: Smedstorpsån - Gunnaboån Ljungbyån
91 Kärraån uppströms doserare Boda SE628887-149247 Kärraån uppströms doserare Boda 08STA5063 Örsjöån: Jansabäcken - källan Hagbyån
92 Kässjö utlo SE627499-148826 Kässjö utlo 08STA3713 Gusemålabäcken: Lyckebyån - Ödevaten Lyckebyån
93 Kässjö inlo SE627590-148970 Kässjö inlo 08STA4758 Lyckebyån
94 Kässjön SE627500-148825 Kässjön NF073 Lyckebyån
95 L flaten utlo SE632376-149952 L flaten utlo 08STA3942 Hindabäcken: Store Hindsjön - Tämmen Alsterån
96 L hjortsjön utlo SE636835-148995 L hjortsjön utlo 08STA4172 Emån
97 L hällesjön utlo SE634650-152265 L hällesjön utlo 08STA3280 Emån
98 L lockegöl östr SE633885-152315 L lockegöl östr 08STA3980 Emån
99 Lilla hammarsjö utlo SE637275-149935 Lilla hammarsjö utlo 08STA3154 Emån
100 Lillesjön utlo SE631767-151793 Lillesjön utlo 08STA3864 Alsterån
101 Lillesjön/Arbåga SE631765-151790 Lillesjön/Arbåga PV013 Alsterån: Hultsnäsesjön - Allgunnen Alsterån
102 Lillevattnet utlo SE639849-152615 Lillevattnet utlo 08STA4243 Lillevattnet Botorpsströmmen
103 Lillsjön inlo SE634427-148747 Lillsjön inlo 08STA5046 Emån
104 Lillån Grönshult SE639837-148417 Lillån Grönshult EF025 Lillån: Stångån - Hjorten Motala ström
105 Lillån Karlsborg SE635350-148833 Lillån Karlsborg 08STA5055 Lillån: Gårdvedaån - Moren Emån
106 Lillån Kulla Kvarn SE639869-148547 Lillån Kulla Kvarn 08STA5068 Lillån: Stångån - Hjorten Motala ström
107 Lillån ovan Lilleforsdammen SE635346-148839 Lillån ovan Lilleforsdammen EF022 Lillån: Gårdvedaån - Moren Emån
108 Ljusegöl sydöstra SE636970-148971 Ljusegöl sydöstra 08STA5100 Emån
109 Ljusgöl utlo SE639847-152416 Ljusgöl norr 08STA4244 Ljusgöl Botorpsströmmen
110 Lomsjön/Brosjön SE624800-150070 Lomsjön/Brosjön 08STA3694 Bruatorpsån
111 Lyckebyån, nedströms Kalvsjön SE626253-148662 Lyckebyån, nedströms Kalvsjön LYCKEBYÅN: Västersjön - Linneforsån Lyckebyån
112 Lysgöl utlo SE637077-151245 Lysgöl utlo 08STA5039 Lysgöl Virån
113 Långasjö väg 124 SE627410-147775 Långasjö väg 124 08STA4233 Lyckebyån
114 Långegöl SE630814-148413 Långegöl NF048 Långegöl Ljungbyån
115 Långegöl utlo SE630800-148414 Långegöl utlo 08STA3613 Ljungbyån
116 Långegöl utlo SE632405-150895 Långegöl utlo 08STA5012 Bäsebäck: Bjärssjön - Älebäcken Alsterån
117 Löften utlo SE627710-147847 Löften utlo 08STA3708 Lyckebyån
118 Löveberg SE631550-150405 Löveberg PV012 Hindabäcken: Store Hindsjön - Tämmen Alsterån
119 Madesjösjön SE628815-150217 Madesjösjön NF044 Madesjösjön Ljungbyån
120 Madesjösjön utlo SE628790-150288 Madesjösjön utlo 08STA3571 Madesjösjön Ljungbyån
121 Madgöl utlo SE626467-147850 Madgöl utlo 08STA5072 Nättrabyån
122 Malmsjön utlo SE624652-149935 Malmsjön utlo 08STA4145 Malmsjön Bruatorpsån
123 Mansamåla SE629187-148274 Mansamåla 08STA5053 Lyckebyån
124 Markustorp SE629792-150728 Markustorp 08STA3380 Ljungbyån: Gunnaboån - Västrakullebäcken Ljungbyån
125 Mistersjö utlo SE635166-148669 Mistersjö utlo 08STA5013 Emån
126 Mjösjön utlo SE639707-152516 Mjösjön utlo 08STA3479 Storsjön Botorpsströmmen
127 Mjösjön utlo SE638856-154072 Mjösjön utlo 08STA4168 Riskeboån Kustområde
128 Mjösjön utlo SE640304-152426 Mjösjön utlo 08STA4313 Mjösjön Botorpsströmmen
129 Moren utlo SE634821-149284 Moren utlo 08STA3288 Emån
130 Mosjön SE627631-149618 Mosjön NF060 Mosjön Hagbyån
131 Mosjön utlo SE627691-149618 Mosjön utlo 08STA3733 Mosjön Hagbyån
132 Mossjön utlo SE636907-149159 Mossjön utlo 08STA5043 Emån
133 Möcklasjö utlo SE632638-150606 Möcklasjö utlo 08STA3960 Alsterån
134 Mösjö utlo SE634340-152308 Mösjö utlo 08STA4385 Emån
135 Mösjön utlo SE636898-150988 Mösjön utlo 08STA4274 Mösjön Virån
136 Mösjön utlo SE637261-149321 Mösjön utlo 08STA4259 Mösjön Emån
137 Nordsjön/Kroksjön utlo SE624960-149860 Nordsjön/Kroksjön utlo 08STA4423 Nordsjön Bruatorpsån
138 Norregölen utlo SE631679-152811 Norregölen utlo 08STA3896 Norregölen Alsterån
139 Nätterhövden SE626093-148122 Nätterhövden BF063 Nättrabyån
140 Nätterhövden utlo SE626234-147854 Nätterhövden utlo 08STA3663 Nättrabyån
141 Nötån Kronobo SE634165-149973 Nötån Kronobo 08STA3373 Nötån: Emån - Salen Emån
142 Nötån, Kronobo SE634173-149986 Nötån, Kronobo EF009 Nötån: Emån - Salen Emån
143 Oppsjön utlo SE627374-149725 Oppsjön utlo 08STA3721 Oppsjön Hagbyån
144 Orranäsasjön SE630230-149400 Orranäsasjön NF045 Orranäsasjön Ljungbyån
145 Orranäsasjön utlo SE630181-149494 Orranäsasjön utlo 08STA4412 Orranäsasjön Ljungbyån
146 Riskeboån vid Mjösjöns utlopp SE638859-154070 Riskeboån vid Mjösjöns utlopp Riskeboån Kustområde
147 Rismåla göl utlo SE629310-150470 Rismåla göl utlo 08STA4220 Ljungbyån
148 Rummehöljan utlo SE632142-151754 Rotevalvströmmen PV015 Alsterån: Hultsnäsesjön - Allgunnen Alsterån
149 Salen utlo SE634043-149604 Salen utlo 08STA3812 Emån
150 Sidlången utlo SE626077-148152 Sidlången utlo 08STA3704 Sidlången Nättrabyån
151 Sjösbosjön utlo SE639836-148057 Sjösbosjön utlo 08STA4608 Sjöbosjön Motala ström
152 Skepen SE626256-147766 Skepen NF087 Skepen Nättrabyån
153 Skeppetånga SE626175-147789 Skeppetånga 08STA5019 BÄCK FRÅN FLAKEN: Kvillebäcken - Flaken Nättrabyån
154 Skinnsjön SE639373-152879 Skinnsjön NF004 Skinnsjön Botorpsströmmen
155 Skinnsjön utlo SE639377-152930 Skinnsjön utlo 08STA3212 Botorpsströmmen
156 Skiren SE634355-152215 Skiren BF027 Skiren Emån
157 Skiren utlo SE634562-149168 Skiren utlo 08STA3831 Skiren Emån
158 Skiren östr SE634362-152211 Skiren östr 08STA3860 Skiren Emån
159 Skriksjön utlo SE637405-149367 Skriksjön utlo 08STA5047 Skriksjön Emån
160 Skärgöl södr SE627126-149536 Skärgöl södr 08STA5079 Hagbyån
161 Skärsjön utlo SE628083-149218 Skärsjön utlo 08STA3588 Lyckebyån
162 Skärveån, Strömsborg SE634233-149971 Skärveån, Strömsborg 08STA5060 Emån
163 Skärvsjösjön utlo SE627227-150158 Skärvsjösjön utlo 08STA3752 Hagbyån
164 Skärvån, Kängsebo SE634365-149715 Skärvån, Kängsebo PV018 Skärvån Emån
165 Snärjebäcken bäckebo SE630714-151720 Snärjebäcken bäckebo 08STA3383 Snärjebäcken: Norrebäcken-Stensjön Snärjebäcken
166 Snärjebäcken, Bäckebo SE630695-151810 Snärjebäcken, Bäckebo PV017 Snärjebäcken: Norrebäcken-Stensjön Snärjebäcken
167 St hammarsjö inlo SE637017-149561 St hammarsjö inlo 08STA3323 Emån
168 St hammarsjö utlo SE636845-149687 St hammarsjö utlo 08STA3167 Stensjöbäck Emån
169 St Hindsjön SE631222-150636 St Hindsjön NF040 Store Hindsjön Alsterån
170 St hällesjön utlo SE634610-152272 St hällesjön utlo 08STA3273 Stora Hällesjön Emån
171 St Järnsjön utlo SE636862-151144 St Järnsjön utlo 08STA3320 Virån
172 St lockegöl utlo SE633910-152326 St lockegöl utlo 08STA3987 Emån
173 St Sinnern SE633034-151271 St Sinnern NF034 Stora Sinnern Alsterån
174 St Öjasjön utlo SE634569-149154 St Öjasjön utlo 08STA3833 Emån
175 St. Hammarsjön SE636865-149571 St. Hammarsjön NF011 St Hammarsjö Emån
176 Stekaremåla-dammen SE628653-148362 Stekaremåla-dammen 08STA4397 Lyckebyån: Bjurbäcken - Yggersrydsjön Lyckebyån
177 Stensjöbäcken/Uveberget SE636455-149691 Stensjöbäcken/Uveberget PV021 Stensjöbäck Emån
178 Stensjöbäcken/Uveberget SE636457-149690 Stensjöbäcken/Uveberget BF009 Stensjöbäck Emån
179 Stensjöbäcken/Uveberget SE636462-149682 Stensjöbäcken/Uveberget EF006 Stensjöbäck Emån
180 Stensjön SE634216-152856 Stensjön NF021 Stensjön Emån
181 Stensjön SE636564-149748 Stensjön NF094 Stensjön Emån
182 Stensjön norr SE631713-151811 Stensjön norr 08STA3908 Stensjön Alsterån
183 Stensjön utlo SE630749-150413 Stensjön utlo 08STA3608 Snärjebäcken
184 Stensjön östr SE634240-152898 Stensjön östr 08STA3986 Stensjön Emån
185 Stensjön mitt SE643839-151614 Stensjön mitt 08STA4185 Stensjön Storån
186 Stibbetorpasjön utlopp SE630227-148899 Stibbetorpasjön utlopp 08STA5102 Stibbetorpasjön Ljungbyån
187 Stockebrogöl utlo SE636844-149770 Stockebrogöl utlo 08STA5048 Stockebogöl Emån
188 Stora Brågöl utlo SE636984-151309 Stora Brågöl utlo 08STA5040 Brågöl Virån
189 Stora Grönsjöbäcken SE639040-153761 Stora Grönsjöbäcken 08STA6002 Riskeboån Kustområde
190 Stora Ramm utlo SE637700-153915 Stora Ramm Marströmmen
191 Stora sinnern sundet SE632979-151294 Stora sinnern sundet 08STA4256 Alsterån
192 Store hindsjön utlo SE631224-150653 Store hindsjön utlo 08STA3617 Alsterån
193 Storsjön utlo SE627261-149840 Storsjön utlo 08STA4266 Hagbyån
194 Storsjön utlo SE639746-152498 Storsjön utlo 08STA4090 Storsjön Botorpsströmmen
195 Storsjöns utlopp SE639722-152504 Storsjön NF007 Försjöbäcken Botorpsströmmen
196 Strömsborg SE633023-149120 Badebodaån efter Kiasjön, i Strömsborg BF032 BADEBODAÅN: Bäsebäck - Kiasjön Alsterån
197 Svartegöl SE626666-148352 Svartegöl utlo 08STA3372 Lyckebyån
198 Svänesjö östr SE632713-150752 Svänesjö östr 08STA4127 Svänesjö Alsterån
199 Sällevadsån Järnforsen SE636534-148875 Sällevadsån Järnforsen 08STA5062 Sällevadsån: Emån - Vensjön Emån
200 Sällevadsån nedströms Vensjön SE636683-148836 Sällevadsån nedströms Vensjön EF024 Sällevadsån: Emån - Vensjön Emån
201 Sävsjön utlo SE632860-149930 Sävsjön utlo 08STA3918 Boasjön Alsterån
202 Södra Kalven utlo SE626038-148130 Södra Kalven utlo 08STA5073 Södra Kalven Nättrabyån
203 Söregölen utlo SE631606-152736 Söregölen utlo 08STA3580 Alsterån
204 Sörsjön utlo SE626685-148090 Sörsjön utlo, Fornamåla 08STA3736 Nättrabyån
205 Sörsjön utlo SE626259-148129 Sörsjön utlo, Kroksmåla 08STA4248 Sörsjön Nättrabyån
206 Tohagebäcken SE631538-153141 Tohagebäcken 08STA6000 Tohagebäck Alsterån
207 Torsjön SE627364-149604 Torsjön NF061 Hagbyån
208 Transjön utlo SE625860-149560 Transjön utlo 08STA3701 Bruatorpsån
209 Trehörn utlo SE640235-152398 Trehörn utlo 08STA4644 Trehörn Botorpsströmmen
210 Triasjö utlo SE634290-148623 Triasjö utlo 08STA3848 Emån
211 Triasjön SE634321-148561 Triasjön NF093 Triasjö Emån
212 Trollamålabäcken SE627245-148008 Trollamålabäcken 08STA5071 Lyckebyån
213 Trändenäs SE633235-150227 Trändenäs 08STA4273 Trändeån: Stora Sinnern - källan Alsterån
214 Tränsjön utlo SE633658-149842 Tränsjön utlo 08STA4013 Tränsjön Alsterån
215 Tyreln SE639280-152636 Tyreln NF005 Tyreln Botorpsströmmen
216 Tyreln utlo SE639282-152641 Tyreln utlo 08STA3208 Tyreln Botorpsströmmen
217 Tämmen SE632521-149690 Tämmen NF028 Tämmen Alsterån
218 Tämmen utlo SE632451-149744 Tämmen utlo 08STA3950 Alsterån
219 Törn utlo SE627099-148504 Törn utlo 08STA3749 Törn Lyckebyån
220 Ubbemålasjön SE628148-148419 Ubbemålasjön NF080 Ubbemålasjön Lyckebyån
221 Ubbemålasjön utlo SE628010-148435 Ubbemålasjön utlo 08STA3593 Lyckebyån
222 Ugglebosjön utlo SE627292-150499 Ugglebosjön utlo 08STA3753 Ugglebosjön Kustområde
223 Ulvasjön utlo SE624512-150157 Ulvasjön utlo 08STA3687 Bruatorpsån
224 Urasjö utlo SE633401-148829 Urasjö utlo 08STA4391 Alsterån
225 Uvasjön utlo SE631275-150275 Uvasjön utlo 08STA3621 Alsterån
226 Vensjön utlo SE636665-148840 Vensjön utlo 08STA3221 Emån
227 Virkesjön utlo SE628567-149106 Virkesjön utlo 08STA3578 Virkesjön Hagbyån
228 Virkessjön SE628489-149063 Virkessjön NF053 Virkesjön Hagbyån
229 Virserumsån V Fridhem SE635583-148729 Virserumsån: Skärveteån - Lillån Emån
230 Vrånga göl utlo SE633952-153082 Vrånga göl utlo 08STA3774 Vrånga Göl Emån
231 Välen Sydvästra SE636720-149817 Välen Sydvästra 08STA5094 Välen Emån
232 Vänsjö nedstr k-dos SE627343-150413 Vänsjö nedstr k-dos 08STA5065 Svartabäcken: Vänsjösjön - Källan Hagbyån
233 Yen utlo SE626345-148527 Yen utlo 08STA3657 Yen Lyckebyån
234 Yggerydssjön mitt SE629467-147997 Yggerydssjön mitt 08STA3643 Yggerydssjön Lyckebyån
235 Åbro/Sällevadsån SE636824-148823 Åbro/Sällevadsån BF007 Sällevadsån: Vensjön - Flen Emån
236 Åforsdammen utlo SE629124-148113 Åforsdammen utlo 08STA5070 Lyckebyån
237 Åleberg upstr k-dos SE628000-148116 Åleberg uppstr k-dos 08STA4565 Bjurbäcken Lyckebyån
238 Ålegöl utlo SE636864-150053 Ålegöl utlo 08STA5044 Emån
239 Ålhusbäcken SE636838-149690 Ålhusbäcken nedströms bron PV022 Stensjöbäck Emån
240 Åsgöl utlo SE629040-148735 Åsgöl utlo 08STA3635 Hagbyån
241 Åsättern NO SE636924-151306 Åsättern NO 08STA5056 Åsättern Virån
242 Älen utlo SE639110-150711 Älen utlo 08STA4446 Älen Motala ström
243 Älmten östr SE634305-152435 Älmten östr 08STA4018 Älmten Emån
244 Äsbjörn utlo SE627791-149646 Äsbjörn utlo 08STA4230 Äsbjörn Hagbyån
245 Öasjön utlo SE632958-150107 Öasjön utlo 08STA3926 Öasjön Alsterån
246 Örsjön utlo SE637280-149515 Örsjön utlo 08STA3149 Örsjön Emån
247 Örsjösjön SE628456-149694 Örsjösjön BF073 Örsjösjön Hagbyån
248 Örsjösjön utlo SE628401-149715 Örsjösjön utlo 08STA4428 Hagbyån

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Allgunnen utlopp SE631706-151419 Allgunnen NF039 Allgunnen Alsterån
2 Anen SE641021-151421 Anen NF003 Anen Botorpsströmmen
3 Anen SE641065-151419 Anen BF002 Anen Botorpsströmmen
4 Bjärkhult SE637324-151218 Bjärkhult BF006 Bjärkeån Virån
5 Bjärkhult SE637325-151218 Bjärkhult EF003 Bjärkeån Virån
6 Björnån b.fauna 8e SE635252-148100 Björnån 08STA4205 Gårdvedaån: Hjortesjön - Serarpasjön Emån
7 Brotorp SE631433-153420 Brotorp EF054 Alsterån: Rikebäcken - Tohagebäcken Alsterån
8 Böta kvarn, kvillen SE632312-152050 Böta kvarn, kvillen EF046 Trändeån: Alsterån - Lilla Sinnern Alsterån
9 Böta kvarn, Trändeån SE632351-152040 Böta kvarn, Trändeån EF011 Trändeån: Alsterån - Lilla Sinnern Alsterån
10 Fighultsgöl utlo SE639428-152350 Fighultsgöl utlo 08STA4242 Fighultsgöl Botorpsströmmen
11 Flaken SE626842-147473 Flaken NF089 Flaken Nättrabyån
12 Födekullamad nedstr SE640195-147810 Födekullamad nedstr 08STA5027 Lillån: Hjorten - källan Motala ström
13 Hagbyån, Runtorp SE627435-151031 Runtorp BF066 Hagbyån: mynningen nvs Kalmarsund - Svartabäcken Hagbyån
14 Hjorten SE639615-148145 Hjorten BF001 Hjorten Motala ström
15 Hjorten SE639619-148265 Hjorten NF001 Hjorten Motala ström
16 Hjortesjön SE635341-148337 Hjortesjön NF017 Hjortesjön Emån
17 Hjortesjön SE635385-148437 Hjortesjön BF015 Hjortesjön Emån
18 Hultebräan SE627971-149852 Hultebräan NF049 Hultebräan Hagbyån
19 Hultebräan SE627979-149814 Hultebräan BF053 Hultebräan Hagbyån
20 Hummelsgölarna mitt SE632280-151042 Hummelsgölarna mitt 08STA4207 Hemmersta Hummelsgöl Alsterån
21 Juttersbogöl utlo SE641055-151212 Juttersbogöl utlo 08STA4713 Botorpsströmmen
22 Karlslunda SE627182-150573 Karlslunda BF054 Åleboån Kustområde
23 Kiasjön SE633118-149056 Kiasjön NF030 Kiasjön Alsterån
24 Kvarngöl SE639713-152580 Kvarngöl BF004 Försjöbäcken Botorpsströmmen
25 Kåremåla göl SE634019-149500 Kåremåla göl 08STA5001 Salen Emån
26 Lillån SE635344-148865 Lillån BF011 Lillån: Gårdvedaån - Moren Emån
27 Madesjösjön NV strand SE628850-150176 Madesjösjön NV strand 08STA6003 Madesjösjön Ljungbyån
28 Moren SE634796-149257 Moren NF013 Moren Emån
29 Nerbjärken SE637223-151155 Nerbjärken NF009 Nerbjärken Virån
30 Norregölen södr SE631676-152805 Norregölen södr 08STA3982 Norregölen Alsterån
31 Nätterhövden SE626257-147879 Nätterhövden NF086 Nätterhövden Nättrabyån
32 Nötån, Kronobo SE634165-149972 Nötån, Kronobo BF017 Nötån: Emån - Salen Emån
33 Pommeredamm SE641180-151075 Pommeredamm 08STA5035 Botorpsströmmen
34 Rismåla göl norra SE629309-150470 Rismåla göl norra 08STA4123 Ljungbyån
35 Rötkärr SE641205-151335 Rötkärr 08STA5036 Botorpsströmmen
36 Sidlången SE626082-148159 Sidlången NF083 Sidlången Nättrabyån
37 Skärsjön SE628111-149232 Skärsjön BF068 Skärsjön Lyckebyån
38 St Hindsjön SE631261-150607 St Hindsjön BF044 Store Hindsjön Alsterån
39 St Sinnern SE633088-151251 St Sinnern BF037 Stora Sinnern Alsterån
40 St. Hammarsjön SE636836-149526 St. Hammarsjön BF008 St Hammarsjö Emån
41 Stensjön SE630746-150410 Stensjön NF043 Stensjön Snärjebäcken
42 Storgöl utlo SE636740-150110 Storgöl utlo 08STA4269 Emån
43 Strömsrum, ekhagen SE631265-153745 Strömsrum, ekhagen EF060 Alsterån: Rikebäcken - Tohagebäcken Alsterån
44 Törn SE627100-148506 Törn NF074 Törn Lyckebyån
45 Ugglebosjön SE627291-150501 Ugglebosjön NF056 Ugglebosjön Kustområde
46 Virserumssjön utlo SE635472-148648 Virserumssjön utlo 08STA4194 Virserumssjön Emån
47 Virserumsån Finnforsen SE635628-148692 Finnforsen PV025 Ligger utanför HARO
48 Yggerydssjön SE629255-148080 Yggerydssjön NF069 Yggerydssjön Lyckebyån
49 Ålegöl N strand SE636930-150068 Ålegöl N strand 08STA6004 Emån
50 Ålem nedan bron SE631430-153525 Ålem nedan bron EF053 Alsterån: Rikebäcken - Tohagebäcken Alsterån
51 Ävgöl utlo SE639587-152454 Ävgöl utlo 08STA5077 Botorpsströmmen
52 Ödevaten SE627611-149126 Ödevaten NF071 Ödevaten Lyckebyån
53 Öjasjön utlo SE634044-149704 Öjasjön utlo 08STA3979 Emån