Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Örsjöån: Jansabäcken - källan (WA89755884)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Örsjöån: Jansabäcken - källan (WA89755884)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Örsjöån: Jansabäcken - källan (WA89755884)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Örsjöån: Jansabäcken - källan (WA89755884)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 15:02 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Kalmar - 08
Kommun
Emmaboda - 0862
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Hagbyån - SE78000
Åtgärdsområde
Halltorpsån-Hagbyån-Hagby
Startår
2003
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6287187
SWEREF99 TM Östlig: 541746

RT 90 2,5 gon V - X: 6288870
RT 90 2,5 gon V - Y: 1492470

WGS84 Latitud: 56.7268406902
WGS84 Longitud: 15.6822297532

ETRS-89 Latitud: 56.72683
ETRS-89 Longitud: 15.68221

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning 08STA5063 Kärraån uppströms doserare Boda

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Ljusförhållanden   12 gånger per år 2003 -
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Ljusförhållanden Vattenfärg 12 gånger per år 2003 -
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Temperaturförhållande   12 gånger per år 2003 -
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 2003 -
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 2003 -
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 2003 -
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Försurning   12 gånger per år 2003 -
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Försurning pH 12 gånger per år 2003 -
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 2003 -
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 2011 -
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 12 gånger per år 2011 -
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 12 gånger per år 2011 -
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 12 gånger per år 2011 -
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 12 gånger per år 2011 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Kalmar länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenVattenfärg
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
TemperaturförhållandeTemperatur