Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Lyckebyån: Bjurbäcken - Yggersrydsjön (WA97116307)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Lyckebyån: Bjurbäcken - Yggersrydsjön (WA97116307)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Lyckebyån: Bjurbäcken - Yggersrydsjön (WA97116307)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Lyckebyån: Bjurbäcken - Yggersrydsjön (WA97116307)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:58 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Kalmar - 08
Kommun
Emmaboda - 0862
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Lyckebyån - SE80000
Åtgärdsområde
Lyckebyån
Startår
1981
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6290067
SWEREF99 TM Östlig: 529948

RT 90 2,5 gon V - X: 6291890
RT 90 2,5 gon V - Y: 1480702

WGS84 Latitud: 56.7536210287
WGS84 Longitud: 15.4897702039

ETRS-89 Latitud: 56.75361
ETRS-89 Longitud: 15.48975

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning 08STA4383 Kvarnmålen uppstr kdos

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Ljusförhållanden   12 gånger per år 1981 -
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Ljusförhållanden Vattenfärg 12 gånger per år 1981 -
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Temperaturförhållande   12 gånger per år 1981 -
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1981 -
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1981 -
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1981 -
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Försurning   12 gånger per år 1981 -
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Försurning pH 12 gånger per år 1981 -
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1981 -
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 2011 -
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 12 gånger per år 2011 -
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 12 gånger per år 2011 -
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 12 gånger per år 2011 -
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 12 gånger per år 2011 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Kalmar länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenVattenfärg
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
TemperaturförhållandeTemperatur

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Nitratdirektivet
Natura 2000
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet