Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Ljungbyån: Gunnaboån - Västrakullebäcken (WA54685585)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Ljungbyån: Gunnaboån - Västrakullebäcken (WA54685585)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Ljungbyån: Gunnaboån - Västrakullebäcken (WA54685585)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Ljungbyån: Gunnaboån - Västrakullebäcken (WA54685585)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 15:05 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Kalmar - 08
Kommun
Nybro - 0881
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Ljungbyån - SE77000
Åtgärdsområde
Ljungbyån
Startår
1987
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6296407
SWEREF99 TM Östlig: 556443

RT 90 2,5 gon V - X: 6297920
RT 90 2,5 gon V - Y: 1507280

WGS84 Latitud: 56.8081171612
WGS84 Longitud: 15.9244107215

ETRS-89 Latitud: 56.80811
ETRS-89 Longitud: 15.92439

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning 08STA3380 Markustorp
SRK, Ljungbyån Metaller i sediment LJ09 Markustorps kvarn
SRK, Ljungbyån Bottenfauna LJ09 Markustorps kvarn
SRK, Ljungbyån Vattenkemi LJ09 Markustorps kvarn

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Ljungbyån Bottenfauna Bottenfauna   Var tredje år 2004 -
SRK, Ljungbyån Bottenfauna Bottenfauna ASPT Var tredje år 2004 -
SRK, Ljungbyån Bottenfauna Bottenfauna DJ-index Var tredje år 2004 -
SRK, Ljungbyån Bottenfauna Bottenfauna MISA Var tredje år 2004 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Ljungbyån Vattenkemi Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1997 -
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Ljusförhållanden   6 gånger per år 1987 -
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1987 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Ljusförhållanden   6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Prioriterade ämnen   6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Metaller i sediment Prioriterade ämnen   annat 1997 -
SRK, Ljungbyån Metaller i sediment Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar annat 1997 -
SRK, Ljungbyån Metaller i sediment Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar annat 1997 -
SRK, Ljungbyån Metaller i sediment Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar annat 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Näringsämnen   6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1997 -
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Temperaturförhållande   6 gånger per år 1987 -
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1987 -
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1987 -
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1987 -
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Försurning   6 gånger per år 1987 -
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Försurning pH 6 gånger per år 1987 -
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1987 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Temperaturförhållande   6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Metaller i sediment Särskilda förorenande ämnen   annat 1997 -
SRK, Ljungbyån Metaller i sediment Särskilda förorenande ämnen Arsenik annat 1997 -
SRK, Ljungbyån Metaller i sediment Särskilda förorenande ämnen Zink annat 1997 -
SRK, Ljungbyån Metaller i sediment Särskilda förorenande ämnen Koppar annat 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik 6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Nitrat 6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Zink 6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar 6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Krom 6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Försurning   6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Försurning pH 6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1997 -
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2011 -
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 2011 -
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 2011 -
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 6 gånger per år 2011 -
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 2011 -
SRK, Ljungbyån Metaller i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   annat 1997 -
SRK, Ljungbyån Metaller i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Antimon annat 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 6 gånger per år 2010 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 2010 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 2010 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 6 gånger per år 2010 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 2010 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 2010 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Oorganiskt aluminium 6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Antimon 6 gånger per år 1997 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, LjungbyånBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenNitrat
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
KEU, Kalmar länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenVattenfärg
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, LjungbyånPrioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink